Photographic portrait of Minh Truong
Với kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về thị trường nội địa, ngành kinh doanh và công nghệ tiên tiến, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thẩm định tích hợp giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng và chắc chắn hơn.

Trương Lê Bảo Minh

Phó Tổng Giám đốc, Chiến lược và Giao dịch Tài chính, Công ty Cổ phần Tư Vấn EY Việt Nam

Chuyên gia trong các thương vụ về giao dịch tài chính và thẩm định tài chính tại Việt Nam. Tập trung giúp khách hàng thành công trong các thương vụ mua bán sáp nhập.

Bà Minh là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Chiến lược và Giao dịch Tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Bà Minh có hơn 16 năm kinh nghiệm tại các bộ phận Kiểm toán và Tư vấn Giao dịch Tài chính của EY, và trước đó là gần 2 năm làm việc cho một quỹ đầu tư tại Việt Nam. Bà có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong thẩm định tài chính và hỗ trợ cho các thương vụ mua bán sáp nhập.

Bà Minh đã tham gia tư vấn hơn 250 thương vụ tại Việt Nam và Campuchia trong các lĩnh vực khác nhau, cho các khách hàng đa quốc gia, các tập đoàn lớn tại Việt Nam, các quỹ và các nhà đầu tư tài chính.

Bà Minh có bằng cử nhân Kinh tế tại trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Bà Minh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, Bà Minh hiểu rõ các lợi ích cũng như thách thức khách hàng phải đối mặt.

Trên cơ sở kết nối, tập hợp các nguồn lực đa dạng, chuyên nghiệp thuộc mạng lưới EY toàn cầu, Bà Minh luôn nỗ lực mang tới cho khách hàng các dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất, giúp khách hàng thành công trong các thương vụ mua bán sáp nhập trong môi trường đầu tư đầy hấp hẫn nhưng phức tạp của khu vực Đông Dương.  

Contact Minh