Ngân hàng & Thị trường Vốn

Ngân hàng của tương lai sẽ tích hợp các công nghệ đột phá với hệ sinh thái gồm nhiều đối tác nhằm chuyển đổi hoạt động kinh doanh và đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Sự đột phá đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các ngân hàng trên toàn cầu. Mặc dù việc đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro và quy định pháp lý vẫn là trọng tâm chính, các ngân hàng cũng phải giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu quả tài chính và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và nhà đầu tư khi họ định hình lại và tối ưu hóa các mô hình hoạt động và kinh doanh với mục tiêu mang lại lợi nhuận bền vững. Quá trình đổi mới và chuyển đổi từ yêu cầu kinh doanh sẽ mang tính quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng trong tương lai. Để duy trì năng lực cạnh tranh và theo kịp thời đại, mọi ngân hàng đều phải chấp nhận đột phá và xây dựng một hệ sinh thái tốt hơn chứ không phải xây dựng một ngân hàng quy mô lớn hơn.

Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi trong các lĩnh vực kiểm toán, thuế, tư vấn giao dịch tài chính và tư vấn có kiến thức chuyên ngành chuyên sâu và kinh nghiệm làm việc thực tế. Chúng tôi làm việc với khách hàng để triển khai các dự án chuyển đổi số, xây dựng mô hình kinh doanh và hệ sinh thái mới, giúp các ngân hàng trở thành các tổ chức linh hoạt, nhạy bén, đáp ứng toàn diện những yêu cầu của khách hàng.

Ý tưởng mới nhất

preschool students lining up in classroom image

Sức khỏe tài chính

Để thành công trong việc phục vụ người tiêu dùng trong tương lai, các dịch vụ tài chính phải mang lại các trải nghiệm được hỗ trợ bởi dữ liệu, sự khác biệt hóa và siêu cá nhân hóa. (Phiên bản tiếng Anh)

Tìm hiểu thêm

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.