Theo kịp thời đại là thử thách lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay và trong kỷ nguyên này.

Saman Bandara

Lãnh đạo Dịch vụ Đảm bảo - Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Lãnh đạo Dịch vụ Forensics; Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Lãnh đạo Chuyển đổi trong Dịch vụ Đảm bảo và Forensics. Chuyên gia tư vấn chiến lược trong phòng chống và phân tích gian lận.

Ông Saman là Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Đảm bảo thuộc Dịch vụ Tài chính Ngân hàng. Ông cũng là Lãnh đạo của Dịch vụ Forensics và Forensics Technology của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Ông Saman gia nhập EY Việt Nam năm 2007 và đã lãnh đạo nhiều dịch vụ, gồm Bảo hiểm, Kế toán Pháp lý, Rủi ro Công nghệ và Kiểm toán trong mảng Dịch vụ tài chính. 

Ông Saman có hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán, quản trị rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động. Tháng 2 năm 2018, Viện Quản trị Rủi ro có trụ sở tại Vương quốc Anh đã bổ nhiệm ông Saman làm đại sứ toàn cầu của Viện tại Việt Nam, Campuchia và Lào. 

Tại Vương quốc Anh, ông có bằng Thạc sỹ Luật (Giải quyết tranh chấp) tại Đại học Luật, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Oxford Brookes. Ông hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán viên chuyên nghiệp (FCA) và Hội Kế toán viên Công chứng Úc (FCPA). Ông cũng giữ vị trí thành viên của Hội Kiểm toán viên hệ thống thông tin công chứng (CISA) và Hiệp hội Các nhà điều tra gian lận được công chứng (CFE).

Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Các nhà điều tra gian lận được công chứng (ACFE) tại Việt Nam và là Đại sứ toàn cầu của Viện Quản trị Rủi ro Vương Quốc Anh.

Ông Saman đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Nhờ có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả với các nhóm khác nhau, ông Saman luôn hoạt động như một cố vấn kinh doanh chiến lược có tầm ảnh hưởng lớn đến các bên liên quan. Ông cũng hỗ trợ và cung cấp thông tin cho khách hàng về quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro. 

Liên hệ với ông Saman