Photographic Portrait of Van Tuong Tran

Trần Tường Vân

Giám đốc, Tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Nhân sự Tư vấn cấp cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro, mô hình đo lường rủi ro tín dụng, ESG, quản trị dữ liệu, báo cáo quản trị, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin

Bà Vân là Giám đốc bộ phận Tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Bà có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm tư vấn quản lý rủi ro tài chính, rủi ro tín dụng, xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng, ESG, quản trị dữ liệu, báo cáo quản trị, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin.

Với tư duy hướng tới giải quyết vấn đề, bà đã lãnh đạo thành công nhiều dự án, giúp khách hàng vừa tuân thủ các quy định của cơ quan giám sát và tiêu chuẩn quốc tế, vừa đạt được các lợi ích cụ thể thông qua việc hoàn thiện và tối ưu hóa hoạt động quản trị nội bộ.

Bà Vân hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (FCCA).

Contact Trần