Nghệ thuật kinh doanh ngân hàng đòi hỏi việc luôn cân bằng được các rủi ro và lợi nhuận trong mỗi hoạt động. Hiểu đầy đủ về rủi ro đang chấp nhận và lợi nhuận dự kiến là chìa khóa thành công bền vững.

Võ Quốc Khánh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia dịch vụ tư vấn và kiểm toán tài chính và ngân hàng. Kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và chuyên gia tư vấn cho các ngân hàng trong và ngoài nước.

Lĩnh vực trọng tâm Tư vấn Kế toán Tài chính (FAAS)
Văn phòng Hà Nội, VN

Võ Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, EY Consulting VN

Ông đóng vai trò lãnh đạo trong nhiều dự án tư vấn của EY cho các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Việt Nam và Lào.

Với chuyên môn trong quản lý hiệu quả hoạt động, lập kế hoạch vốn, RRLSSNH, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán, ông Khánh đã hỗ trợ nhiều ngân hàng khác nhau trong việc xây dựng hệ thống MIS, Kho dữ liệu rủi ro, Đo lường lợi nhuận đa chiều, Treasury, Kế hoạch và Ngân sách, ALM, FTP, RWA.

Các hoạt động tư vấn của ông cũng bao gồm xây dựng khung quản trị dữ liệu và mô hình hoạt động tài chính cho các ngân hàng. Ông cũng hỗ trợ các tổ chức tài chính nước ngoài thiết lập sự hiện diện của họ tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xin cấp phép hoạt động hoặc các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).

Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính của Trường Quản trị Châu Âu ESCP-EAP liên kết với Đại học Paris Dauphine. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội phân tích tài chính (CFA) và Hiệp hội Quản trị Rủi ro Chuyên nghiệp (PRMIA).

Ông Khánh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trên cương vị của mình, ông luôn nỗ lực hết mình để cung cấp các dịch vụ tư vấn vượt trội phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Ông giúp khách hàng đạt được thành công thông qua việc áp dụng các chương trình chuyển đổi, tái cấu trúc hoạt động và thúc đẩy hiệu quả công việc, từ đó xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Khánh