Nghệ thuật kinh doanh ngân hàng là việc luôn cân bằng được các rủi ro khi hoạt động và phần thưởng chính là lợi nhuận. Hiểu đầy đủ về rủi ro bạn đang chấp nhận và lợi nhuận dự kiến là chìa khóa thành công.

Võ Quốc Khánh

EY Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tư vấn, Dịch vụ Tài chính

Chuyên gia dịch vụ tư vấn và kiểm toán tài chính và ngân hàng. Kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và chuyên gia tư vấn cho các ngân hàng trong và ngoài nước.

Ông Khánh là Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tài chính Ngân hàng của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông đóng vai trò hàng đầu trong nhiều dự án tư vấn của EY cho các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Việt Nam và Lào.

Với chuyên môn vững vàng trong quản lý hiệu suất, lập kế hoạch vốn dựa trên rủi ro, rủi ro thanh khoản và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán, ông Khánh đã hỗ trợ nhiều ngân hàng khác nhau trong việc xây dựng kho dữ liệu thông tin, tỷ suất lợi nhuận đa chiều, ngân quỹ, cũng như các hệ thống quản trị dịch vụ ngân hàng.

Các hoạt động tư vấn của ông bao gồm xây dựng khung quản trị dữ liệu và mô hình hoạt động tài chính cho các ngân hàng. Ông cũng hỗ trợ các tổ chức tài chính nước ngoài thiết lập sự hiện diện của họ tại Việt Nam thông qua giấy phép hoạt động hoặc các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).

Trước khi gia nhập EY Consulting VN, ông từng là Giám đốc Tài chính tại một ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam và là Trưởng phòng nghiên cứu cho một công ty chứng khoán trong nước.

Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính của Trường Quản trị Châu Âu ESCP-EAP liên kết với Đại học Paris Dauphine. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc  (ACCA), Viện Chuyên viên phân tích tài chính công chứng (CFA) và Hiệp hội Quốc tế các Nhà Quản trị Rủi ro Chuyên nghiệp (PRMIA).

Ông Khánh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trên cương vị của mình, ông luôn nỗ lực hết mình để cung cấp các dịch vụ tư vấn vượt trội phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Ông giúp khách hàng đạt được thành công thông qua việc áp dụng các chương trình chuyển đổi, thu gọn hợp lý các hoạt động và thúc đẩy hiệu quả công việc, từ đó xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Khánh