Nguyễn Phương Nga

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Người yêu thích công nghệ. Luôn mang lại giải pháp cho các vấn đề về kinh doanh của khách hàng.

Bà Nga là Phó Tổng Giám đốc Đảm bảo, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). 

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng với vai trò là giám đốc kiểm toán và chuyên gia tư vấn cho các ngân hàng và tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. 

Bà cũng thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc giám sát ngân hàng, thực hiện báo cáo theo quy định và rà soát các văn bản quy định khác nhau. 

Ngoài ra, bà Nga còn thành thạo trong lĩnh vực chuyển đổi kinh doanh với nhiều kinh nghiệm về quản lý các dự án chuyển đổi kinh doanh và công nghệ thông tin quy mô lớn và phức tạp.

Bà Nga là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán viên Hành nghề Úc (CPA Australia), Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

Bà Nga đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, bà Nga luôn nỗ lực xây dựng các dịch vụ dựa trên sự tin tưởng và tương tác linh hoạt với khách hàng. Khách hàng và đồng nghiệp luôn cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc và được bà tư vấn. Về nội bộ, bà Nga luôn xây dựng một môi trường làm việc gắn kết mà ở đó các chuyên gia có thể gặp và chia sẻ với bà những mối quan tâm cũng như các ý tưởng mới.

Liên hệ với bà Nga