Lập kế hoạch thuế

Ngày nay, việc lập kế hoạch về thuế đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và sự nhạy bén trong hoạt động kinh doanh, nhằm tập trung đảm bảo tính nhất quán, việc tuân thủ các chế độ báo cáo và thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch về thuế một cách cẩn trọng là điều thiết yếu để kinh doanh thành công trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn. Lập kế hoạch về thuế cũng là công việc cần thiết đối với các cá nhân phải đối mặt với những thách thức của riêng họ liên quan đến các vấn đề như sở hữu, quản lý và bảo vệ các công việc kinh doanh và tài sản trong một môi trường pháp lý phức tạp.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Đăng ký

Image of abstract ceiling modern architecture

Luôn cập nhật về môi trường và các quy định liên quan đến thuế

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập Cập nhật thuế, Tin vắn thuế và Tiêu điểm thuế của chúng tôi.

 

Tìm hiểu thêm

BEPS

Bạn có đang cập nhật về dự án của OECD về Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) cũng như các diễn biến liên quan đến BEPS đang xảy ra ở các quốc gia không?

Tìm hiểu thêm

Loạt khảo sát về tranh chấp và rủi ro thuế năm 2017-18

Báo cáo loạt khảo sát mới nhất của chúng tôi đưa ra quan điểm từ cơ quan thuế, đồng thời chỉ ra làm thế nào các tổ chức có thể sử dụng cách tiếp cận toàn cầu đối với rủi ro thuế #TaxRisk

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.