Chúng tôi luôn là một người cố vấn đáng tin cậy và một người bạn đồng hành hỗ trợ khách hàng theo đuổi sự phát triển bền vững và lành mạnh trong kỷ nguyên số năng động.

Thy Huỳnh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Lãnh đạo Thuế Giao dịch tại Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung vào phát triển và đào tạo tài năng. Đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng

 Bà Thy là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Với hơn  18 năm kinh nghiệm chuyên môn hành nghề tư vấn thuế tại Việt Nam và hiểu biết chuyên ngành sâu sắc, bà áp dụng cách tiếp cận hết sức thực tế vào công tác quản lý quan hệ khách hàng.

Bà phụ trách hỗ trợ nhiều khách hàng là các công ty đa quốc gia và nội địa trong các ngành như điện và tiện ích, hàng tiêu dùng và công nghiệp, và vốn cổ phần tư nhân.

Trong vai trò là một cố vấn dịch vụ trọn gói, bà Thy hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực, từ tư vấn thuế doanh nghiệp tổng quát đến thẩm định thuế chuyên sâu, cũng như lập kế hoạch thuế và thiết lập cấu trúc các khoản đầu tư mới, mua bán doanh nghiệp và thoái vốn.

Bà Thy lãnh đạo bộ phận Thuế Giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã tham gia vào nhiều dự án mua bán và sáp nhập (M&A) quan trọng ở cả bên mua và bên bán.

Bà có bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và Hiệp hội  Kiểm toán viên Hành nghề Úc (CPA Australia).

Bà Thy đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển đội ngũ chuyên gia Thuế Giao dịch của EY Consulting VN và là người ủng hộ mạnh mẽ việc kiểm soát chất lượng, quản trị rủi ro, cũng như phát triển kinh doanh và con người để củng cố đội ngũ này.

Bà không ngừng giúp nâng tầm EY Consulting VN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan, tập trung vào việc cung cấp tư vấn phù hợp, thiết thực, sâu sắc và chất lượng cũng như các giải pháp để mang lại sự tin tưởng và tin cậy, và xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Contact Thy