Giới thiệu về EY-Parthenon

EY-Parthenon là công ty tư vấn chiến lược giúp khách hàng xây dựng chiến lược từ nhiều góc độ, giúp cung cấp giá trị lâu dài cho toàn doanh nghiệp.

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Ngày nay, hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp cần một chiến lược hướng tới tương lai được thực hiện trên toàn bộ doanh nghiệp để tối đa hóa các cơ hội phía trước.

Đối mặt với điều này, các nhà lãnh đạo đang đặt ra những câu hỏi yêu cầu những câu trả lời mới.

  • Đối với giá trị lâu dài, bạn có thể biến 'muốn' thành 'có thể làm' không?
  • Sau khi hình dung lại chiến lược của mình, bạn có khả năng thực hiện nó không?
  • Làm thế nào để bạn ngăn chiến lược không rơi vào giữa sự đổi mới và khả năng cung cấp?

EY-Parthenon kết hợp kiến thức lĩnh vực chuyên sâu với quan điểm sâu sắc và tư duy chiến lược.

Hiểu được toàn bộ chương trình nghị sự của hội đồng quản trị, mở rộng phạm vi tiếp cận và quy để chúng tôi có thể giúp phát triển và cũng như đưa ra chiến lược cho bạn.

Cho dù đối với các sự thay đổi hoàn toàn nhỏ hơn hay các bước phát triển chuyển đổi dài hơn, chúng tôi đã thấy được sự thành công mà phương pháp đổi mới tiếp cận này đã có giúp thực thi mang tính cộng tác cao.

  • Cách thiết kế và triển khai chiến lược kỹ thuật số đã giúp cải thiện sự tin tưởng của khách hàng thông qua sản phẩm với chi phí vốn thấp.
  • Làm thế nào để kết hợp kinh nghiệm ngành và chức năng phù hợp để giúp bảo vệ doanh thu, đồng thời xây dựng nền tảng cho thành công tiếp theo và hơn thế nữa.

Bằng cách kết hợp cảm hứng hoạt động, sáng tạo với thực tế - chúng tôi có thể giúp khách hàng tái tạo hiện tại, định hình lại kế hoạch và hình dung tương lai.

Xây dựng các tổ chức thành công, hoạt động theo mục đích với nhiều chiến lược tăng trưởng bền vững cho giá trị lâu dài.

Chúng tôi đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào.

Alumni image

EY-Parthenon

Bạn quan tâm đến hợp tác cùng EY-Parthenon với tư cách là nhà tư vấn chiến lược?

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.