Photographic portrait of Bac Phuong Dao

Đào Phương Bắc

Chủ nhiệm, EY-Parthenon Vietnam

Chuyên gia tư vấn có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án trong nhiều lĩnh vực.

Related topic Chiến lược
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Bắc là Chủ nhiệm, thuộc đội ngũ chuyên gia EY-Parthenon. Ông có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án chuyên nghiệp. Ông đã thực hiện tư vấn cho nhiều dự án khác nhau trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, nông nghiệp, giáo dục và phát triển cộng đồng. Ông cũng có kiến ​​thức chuyên sâu về quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMP. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản lý Dự án tại trường Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ.

Liên hệ với ông Bắc