Photographic portrait of Bac Phuong Dao

Đào Phương Bắc

Chủ nhiệm Cấp cao, EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia tư vấn có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án trong nhiều lĩnh vực.

Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Bắc là Chủ nhiệm cao cấp EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam  (EY Consulting VN). Ông có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án chuyên nghiệp. Ông đã thực hiện tư vấn cho nhiều dự án khác nhau trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, nông nghiệp, giáo dục và phát triển cộng đồng. Ông cũng có kiến ​​thức chuyên sâu về quản lý dự án theo tiêu chuẩn PMP. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản lý Dự án tại trường Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ.

Liên hệ với ông Bắc