ey-phong-cam-trinh-senior-manager-hn

Trịnh Cẩm Phong

Chủ nhiệm, EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, phân phối, bán lẻ và chuỗi cung ứng

Ông Phong là Chủ nhiệm, EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Ông là chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực đa dạng bao gồm hàng tiêu dùng, phân phối, bán lẻ và chuỗi cung ứng với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Cử nhân Kinh tế và Luật Kinh tế tại trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam. 

Liên hệ với ông Phong