Chiến lược & Giao dịch Tài chính

Cho dù doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng sang các thị trường mới, nắm bắt cơ hội mua bán và sáp nhập (M&A) tiếp theo hoặc hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng của mình bằng cách quản lý vốn tốt hơn, EY có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt cho những ý tưởng đó.

Chúng tôi giúp các công ty thúc đẩy tăng trưởng bao trùm bằng cách tập trung vào chiến lược vốn và giao dịch của họ thông qua thực thi để thúc đẩy việc tạo ra giá trị nhanh chóng. Trong môi trường kinh doanh đột phá, đầy biến động, và áp dụng công nghệ số ngày càng nhiều, chúng tôi hỗ trợ dòng vốn lưu chuyển xuyên biên giới, giúp đưa sản phẩm mới và các phát kiến đổi mới ra thị trường cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp định hình lại bản thân vì một tương lai tốt đẹp hơn. Với quy mô và năng lực kết nối toàn cầu, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp vượt qua nhiều trở ngại phức tạp và xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin do biên tập viên của EY chọn lựa. 

Đăng ký

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

 Liên hệ với chúng tôi 

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.