Kiểm toán

Các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, cùng với các công nghệ tiên tiến, để mang đến cho khách hàng dịch vụ kiểm toán chất lượng cao.

Kiểm toán là những viên gạch nền tảng xây dựng nên thị trường vốn hiệu quả. Công việc kiểm toán chất lượng cao của chúng tôi đem đến sự liêm chính , sự xuất sắc về chuyên môn, dịch vụ vượt trội và sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố tài chính và phi tài chính.

Kiểm toán chất lượng cao làm tăng cường niềm tin và sự tin tưởng vào thị trường vốn và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi có hơn 85.000 chuyên gia kiểm toán trên toàn thế giới và thực hiện kiểm toán dựa trên phân tích, được hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu, bao gồm ba công nghệ kiểm toán nền tảng của chúng tôi, đó là:

 

  • EY Canvas, nền tảng kiểm toán trực tuyến toàn cầu
  • EY Helix, bộ phân tích toàn cầu
  • EY Atlas, nền tảng kiến thức dựa trên đám mây toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.