Kiểm toán

Kiểm toán viên của EY cung cấp các cuộc kiểm toán chất lượng cao, phục vụ lợi ích công chúng bằng cách thúc đẩy lòng tin và sự tự tin trong kinh doanh và thị trường vốn.

Kiểm toán là những viên gạch nền tảng xây dựng nên thị trường vốn hiệu quả. Kiểm toán viên của EY - bằng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm - đã thực hiện các cuộc đánh giá chất lượng cao với tính độc lập, sự chính trực, khách quan và sự hoài nghi nghề nghiệp, góp phần tạo ra giá trị lâu dài và bền vững.

Các cuộc kiểm toán chất lượng cao tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao lòng tin và sự tự tin trong kinh doanh và thị trường vốn.  Hơn 85.000 chuyên gia kiểm toán của EY trên toàn thế giới hỗ trợ việc cung cấp các cuộc kiểm toán theo hướng dữ liệu, được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến hàng đầu, bao gồm ba công nghệ kiểm toán nền tảng:
 

  • EY Canvas, nền tảng kiểm toán trực tuyến toàn cầu
  • EY Helix, bộ phân tích toàn cầu
  • EY Atlas, nền tảng kiến thức dựa trên đám mây toàn cầu.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật bản tin đáng tin cậy của chúng tôi.

Đăng ký

Kiểm toán viên nữ sử dụng công nghệ kiểm toán kỹ thuật số ey trên điện thoại di động

Truy cập miễn phí vào EY Atlas Client trong 30 ngày

Tìm kiếm nội dung về báo cáo tài chính và kế toán để luôn cập nhật trong môi trường quản lý năng động.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.