Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán là nền tảng của công việc với khách hàng và là dịch vụ lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp kiểm toán chất lượng cao, đổi mới để mang lại sự tin tưởng, giá trị và tính minh bạch, và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội thông qua các đội ngũ đa ngành trên toàn cầu.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các quy định liên tục phát triển và ngày càng chặt chẽ hơn, chuyển đổi công nghệ số, sự cạnh tranh và nhu cầu nâng cao niềm tin vào thị trường vốn, tất cả đều cho thấy bối cảnh kiểm toán đang được định hình lại nhanh hơn bao giờ hết.

Các doanh nghiệp hàng đầu đang giải quyết những vấn đề này, đầu tư vào công nghệ và mô hình kinh doanh mới để giải quyết các thách thức của ngày hôm nay, đồng thời nhận thức rõ rằng sự thay đổi kế tiếp trong ngành cũng có thể đang ở rất gần.

Hoạt động kiểm toán và báo cáo tài chính tiếp tục song hành cùng với những thay đổi và thách thức này. Công việc kiểm toán trở đang nên phức tạp hơn. Những công bố mang tính định tính đang ngày một nhiều hơn, khiến tính hoài nghi nghề nghiệp và nhận định của kiểm toán đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tại EY, chúng tôi cam kết thúc truyền cảm hứng để nâng cao sự tin tưởng và lòng tin, với sự hiểu biết toàn diện về các doanh nghiệp mà chúng tôi kiểm toán và tính minh bạch được nâng cao thông qua công việc kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng các bên sử dụng báo cáo tài chính đòi hỏi tính đảm bảo và giá trị cao hơn từ việc kiểm toán. Họ dựa vào công việc và góc nhìn chuyên sâu của chúng tôi, với tư cách là những chuyên gia tư vấn đáng tin cậy, những người mang đến những quan điểm chặt chẽ và phù hợp hỗ trợ việc đưa ra quyết định.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nhất quán thông qua việc tập hợp các đội ngũ đa ngành nghề phù hợp để giải quyết các vấn đề phức tạp nhất, sử dụng một phương pháp kiểm toán đã được chứng minh trên toàn cầu, và ứng dụng các công cụ và công nghệ kiểm toán được cập nhật nhất và chất lượng cao. Và bởi vì chúng tôi hiểu rằng để đạt được hết tiềm năng của mình, các khách hàng cần các dịch vụ được điều chỉnh theo nhu cầu, phương pháp kiểm toán nhất quán, kiến thức ngành nghề và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề của chúng tôi, cũng như những hiểu biết chuyên sâu mới nhất từ công việc của chúng tôi trên toàn thế giới.

Chúng tôi phát huy các kỹ năng về thuế, công nghệ và giao dịch từ các dịch vụ thuế, tư vấn và giao dịch của EY bất cứ khi nào cần thiết để thực hiện công việc chất lượng cao nhất Phạm vi toàn cầu và cấu trúc tích hợp cao cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và chất lượng nhất quán trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào công nghệ số và đổi mới để trang bị cho các kiểm toán viên của mình những công cụ thích hợp để thực hiện kiểm toán công nghệ số. Điều này định hình lại cách chúng tôi nhìn nhận các rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp. Nó giúp chúng tôi khám phá các vấn đề tiềm tàng và cung cấp những hiểu biết chuyên sâu và góc nhìn lớn hơn, vốn có thể mang đến những cách thức mới trong kinh doanh và giải quyết rủi ro.

Phạm vi, hiệu quả và chất lượng của kiểm toán ngày càng được quan tâm rộng rãi từ nhiều bên, chứ không chỉ từ ủy ban kiểm toán và một số ít các nhà đầu tư. Kiểm toán phải mang đến sự tin tưởng cho các bên sử dụng báo cáo tài chính và vững vàng dưới sự giám sát của cơ quan quản lý và do đó, kiểm toán phải được thực hiện với chất lượng và hiệu quả cao. Chúng tôi nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ vượt trội cho mọi khách hàng, bất kể quy mô, phạm vi, cấu trúc hoặc lĩnh vực hoạt động.

Cung cấp một cuộc kiểm toán thích hợp đòi hỏi chúng tôi phải có một cách tiếp cận tích hợp và rộng rãi. Chúng tôi làm điều đó theo một số cách, cả truyền thống và sáng tạo. Cam kết của chúng tôi đối với nhân sự của EY, sự hợp tác và xây dựng đội ngũ bao gồm đào tạo và giao nhiệm vụ cho những người ưu tú phù hợp nhất đối cho mỗi cuộc kiểm toán của chúng tôi.

Các đội ngũ của chúng tôi có khả năng phong phú, nắm bắt và xử lý vấn đề nhanh chóng, có thể kết hợp các năng lực truyền thống, như kế toán, sự hoài nghi nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm với kinh nghiệm và kiến thức trong các lĩnh vực mới như tự động hóa phân tích. Chúng tôi tin rằng, bằng cách hợp tác làm việc với khách hàng, nhân sự của EY có vị thế lý tưởng để phát huy tốt nhất những kỹ năng và tinh thần đồng đội của mình trong mọi công việc.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.