Photographic portrait of  Trường Lê Đức

Lê Đức Trường

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Giàu kinh nghiệm triển khai dịch vụ kiểm toán cho các công ty trong một loạt các ngành và các tổ chức phi lợi nhuận.

Ông Trường là Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Ông Trường có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc tại EY Việt Nam. Ông đã tham gia vào rất nhiều hoạt động, bao gồm cung cấp dịch vụ thẩm định, rà soát các thủ tục mua và ký hợp đồng, và đào tạo cho các công ty và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ dệt may, giáo dục, cho đến sản xuất và viễn thông ở cả khu vực nhà nước và tư nhân.

Ông cũng đã tham gia thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, đánh giá, đánh giá thẩm định và đánh giá nội bộ đặc biệt.

Ông Trường là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) của Vương  quốc Anh, thành viên của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia) và cũng là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).

Ông Trường đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Trên cương vị của mình, ông Trường liên tục đóng góp nâng tầm EY Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong một thế giới thay đổi liên tục. Ông tập trung nhất quán vào việc cung cấp các dịch vụ phù hợp và chất lượng để tăng cường niềm tin và lòng tin của các bên liên quan, từ đó xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Trường