Bảo hiểm

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp bảo hiểm thích ứng với sự đột phá, quản lý các thay đổi theo quy định pháp lý và tích hợp công nghệ nhằm chuyển đổi và đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Tất cả các lĩnh vực đều phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng, trong ngành bảo hiểm, danh sách những thách thức lại đặc biệt dài. Đó là sự thay đổi sâu sắc về luật và quy định. Các cơ hội không dự đoán được ở các thị trường mới nổi. Tình hình kinh tế bất ổn kéo dài. Hiện tượng đột phá do công nghệ. Người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao. Chi phí lớn và áp lực cạnh tranh. Thông qua các dịch vụ EY cung cấp, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề này - và nắm lấy sự đổi mới và chuyển đổi để cải thiện kết quả hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên ngành với kinh nghiệm kỹ thuật để giúp giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của doanh nghiệp. Cho dù thông qua tư vấn về thuế và kiểm toán hoặc các dịch vụ tư vấn sáng tạo của chúng tôi, chúng tôi giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tìm hiểu các chiến lược M&A, áp dụng mô hình kinh doanh mới, phát triển sản phẩm mới, nắm bắt công nghệ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và giải quyết vấn đề lực lượng lao động di chuyển.

A kid with a toy rocket

Ứng phó với COVID-19

COVID-19 đang mang lại sự không chắc chắn cho mọi lĩnh vực, không chỉ lĩnh vực bảo hiểm. Chúng tôi ở đây để giúp doanh nghiệp đưa ra những định hướng đúng đắn trong thời gian đầy biến động này.

Tìm hiểu thêm

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.