Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững

Tại sao các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho các yêu cầu mới về việc công bố thông tin liên quan đến khí hậu.

Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và có trách nhiệm, các doanh nghiệp phải báo cáo không chỉ về kết quả hoạt động tài chính mà cả kết quả các hoạt động phi tài chính.

Giờ đây doanh nghiệp không thể bỏ qua các rủi ro liên quan đến phát triển bền vững, sức khỏe, an toàn và môi trường (EHS), và biến đổi khí hậu, cũng như mối quan tâm của các bên liên quan. Mặc dù trước đây giám đốc tài chính (CFO) có thể không phải là người dẫn đầu trong việc quản lý các vấn đề trên, họ ngày càng được kỳ vọng đóng một vai trò chủ động hơn.

Thấu hiểu những áp lực ngày càng gia tăng xoay quanh những thách thức này, đội ngũ Biến đổi Khí hậu & Phát triển bền vững (CCaSS) toàn cầu của EY có thể giúp các doanh nghiệp ứng phó bằng cách nhận định và đánh giá các tác động và kết quả ở quy mô rộng hơn, nhận diện những cơ hội và hỗ trợ báo cáo rủi ro của các hoạt động phi tài chính cho các bên liên quan. 

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm