Báo cáo liên quan đến khí hậu

Tại sao các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho các yêu cầu mới về việc công bố thông tin liên quan đến khí hậu.

Thỏa thuận Paris năm 2015 của Liên Hợp Quốc với mục tiêu giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu thấp hơn 2.0 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp cho thấy các chính phủ trên thế giới đang bắt đầu tham gia vào quá trình chuyển đổi sang một tương lai ít phát thải carbon. Đồng thời, công nghệ carbon thấp cũng đang trở nên cạnh tranh hơn.

Những tác động kép kể trên đang khuyến khích các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư và tích hợp rủi ro biến đổi khí hậu vào quyết định. Các nhà đầu tư muốn nhận được báo cáo nhất quán và có cân nhắc của doanh nghiệp về ảnh hưởng của khí hậu. Cùng với khung báo cáo của Nhóm Đặc trách về Công bố Thông tin Tài chính liên quan đến Khí hậu, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cải thiện báo cáo liên quan đến khí hậu.

Hãy sử dụng những kiến thức chuyên sâu của chúng tôi dưới đây để chuẩn bị cho các yêu cầu mới về công bố thông tin khí hậu và sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía các công ty kiểm toán, cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm