Kết nối với chúng tôi

Những cách kết nối khác

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Bản tin do Biên tập viên của chúng tôi lựa chọn sẽ giúp bạn có thông tin về các xu hướng mới nhất.

Theo dõi chúng tôi trên các kênh truyền thông xã hội

Tham gia cuộc trò chuyện trên FacebookLinkedIn hoặc Twitter hoặc ghé thăm chúng tôi trên YouTube.

Tìm văn phòng

Với 700 địa điểm văn phòng tại hơn 150 quốc gia, chúng tôi cung cấp kiến thức địa phương với kinh nghiệm toàn cầu. 

Khám phá những tin tức mới nhất

Luôn cập nhật những tin tức mới nhất từ EY và xem cách chúng tôi xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào.

Liên hệ với Đường dây nóng EY/Ethics

Báo cáo các hành vi phi đạo đức, bất hợp pháp, hoặc không thống nhất với Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của EY.