Đường dây nóng EY/Ethics

Đường dây nóng EY/Ethics là một phương thức báo cáo các hành vi phi đạo đức, bất hợp pháp, vi phạm các tiêu chuẩn nghề nghiệp, hoặc không nhất quán với Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của EY. Đường dây này có thể được sử dụng cho mục đích tố cáo và cho những người tố cáo.

Trước khi liên hệ với EY/Ethics, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét liệu bạn có thể trực tiếp nêu mối quan tâm của mình với ai đó tại EY hay không.

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi làm như vậy hoặc không biết liên hệ với ai, bạn có thể báo cáo cho EY bằng cách sử dụng Đường dây nóng EY/Ethics (trực tuyến hoặc qua điện thoại), cũng bao gồm thông tin về cách EY sẽ phản hồi báo cáo của bạn.

Báo cáo dựa trên web của bạn ban đầu sẽ được chuyển đến EthicsPoint, một máy chủ bên thứ ba độc lập cho Đường dây nóng EY/Ethics. Sau đó, EthicsPoint sẽ chuyển ngay lập tức đến nhân viên Quản lý Rủi ro & Chất lượng phù hợp hoặc cố vấn pháp lý nội bộ tại EY để xem xét và điều tra. Các cuộc gọi tới EY/Ethics có thể được EthicsPoint hoặc nhân viên đường dây nóng của EY trả lời, tùy thuộc vào quốc gia liên hệ.