Mục đích

Tại EY, chúng tôi đặt mục tiêu — Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn — làm trọng tâm trong mỗi việc mà chúng tôi làm. 

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những hiểu biết chuyên sâu và dịch vụ chất lượng cao giúp xây dựng sự tin cậy và sự tự tin trong thị trường vốn cũng như trong các nền kinh tế trên toàn thế giới. Chúng tôi ươm mầm cho những nhà lãnh đạo kiệt xuất, những người tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan, giúp mang lại sự bền vững và tăng trưởng toàn diện.

Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp, mục đích của chúng tôi được xem là "ngôi sao Bắc Đẩu", để giúp chúng tôi định hướng sự thay đổi.

Mọi cuộc kiểm toán, mọi tờ khai thuế, mọi cơ hội tư vấn, mọi sự cộng tác, và mọi câu hỏi mà chúng tôi đặt ra đều sẽ làm cho thế giới làm việc trở nên tốt đẹp hơn so với trước đây.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các doanh nghiệp hoạt động theo mục đích có thể thu hút và giữ chân nhân tài tốt hơn, thúc đẩy sự đổi mới, điều hướng sự gián đoạn và tạo ra lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm về cách tổ chức của bạn có thể đạt được mục tiêu. 

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Đăng ký