Dịch vụ Môi trường, Sức khoẻ và An toàn

Các vấn đề về tuân thủ, năng suất và vận hành trong quản lý rủi ro về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) đã trở nên rộng và phức tạp hơn. Hiện nay, việc quản trị rủi ro EHS đã được nhận diện có thể tác động tích cực đến năng suất làm việc và hiệu quả tài chính.

EY có thể làm gì cho bạn

Đội ngũ chuyên gia của EY có thể giúp khách hàng thực hiện giảm thiểu rủi ro và hậu quả từ những tác động bất lợi liên quan đến EHS, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về chiến lược và vận hành, từ đó thúc đẩy năng suất lao động và tăng cường sự gắn kết giữa các nhân viên.

Thông qua kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực EHS, các chuyên gia EY có thể hỗ trợ các tổ chức đối với:

 • Xây dựng và phát triển chiến lược
 • Thay đổi hành vi và văn hóa tổ chức
 • Phát triển hệ thống quản lý
 • Kiểm toán và báo cáo về EHS
 • Các rủi ro và việc kiểm soát rủi ro EHS
 • Quản lý tuân thủ EHS

Đội ngũ chuyên gia của EY tập trung vào việc hướng dẫn khách hàng cải thiện hiệu suất EHS, xác định ưu tiên trọng tâm của chương trình EHS và mối liên kết của nó với hoạt động kinh doanh. Điều này có thể giúp khách hàng khai thác các tiềm năng của EHS để tạo ra giá trị thay vì chỉ coi là một trung tâm chi phí.

Các dịch vụ EHS của EY bao gồm hỗ trợ khách hàng chuyển đổi quy trình kinh doanh để giảm thiểu rủi ro và chi phí. Điều này giúp tạo ra một chiến lược EHS tăng cường, tập trung vào rủi ro tích hợp và cân bằng hơn, đồng thời, việc tích hợp công nghệ và kỹ năng phân tích nâng cao có thể dẫn tới tăng trưởng doanh thu. 

 • Đánh giá rủi ro và tuân thủ EHS

  • Hỗ trợ đánh giá EHS theo luật định, tuân thủ và quy định nội bộ (bao gồm đánh giá theo tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO))
  • Thực hiện hoặc hỗ trợ đánh giá rủi ro EHS
  • Cùng xây dựng quy trình và hỗ trợ đánh giá tuân thủ trên quy mô lớn đối với EHS, chất lượng và các hệ thống quản lý thông tin phi tài chính khác
  • Thực hiện phân tích để xác định khoảng cách và đánh giá mức độ tuân thủ luật lệ hoặc các chính sách nội bộ
  • Tiến hành đánh giá thẩm định EHS
  • Hỗ trợ các sáng kiến cải tiến để tăng cường văn hóa an toàn
  • Đánh giá công tác quản lý rủi ro sức khỏe tinh thần và tư vấn phát triển các khung sức khỏe tinh thần
  • Tư vấn về sử dụng hiệu quả nguồn lực, quản lý chất thải và bao bì, và nền kinh tế tuần hoàn
  • Tư vấn chiến lược, kế hoạch, quản lý và chi phí liên quan đến việc tài sản ngừng hoạt động, đóng cửa, khắc phục, khôi phục, phục hồi và sau khi đóng cửa
  • Hỗ trợ công tác xin phê duyệt và đánh giá tác động môi trường
  • Hỗ trợ đánh giá  mức độ trưởng thành về EHS
  • Đánh giá các rủi ro về tâm lý xã hội và sức khỏe tinh thần
  • Hỗ trợ lựa chọn, thiết kế và phát triển phương pháp kiểm soát rủi ro EHS 
 • Các hệ thống quản lý và phân tích EHS

  • Phối hợp phát triển và rà soát các hệ thống quản lý và khung đảm bảo EHS (bao gồm các hệ thống theo tiêu chuẩn ISO)
  • Tư vấn về quản lý dữ liệu EHS
  • Tư vấn về các hệ thống quản lý tuân thủ EHS
  • Thực hiện phân tích dữ liệu EHS
  • Tư vấn về tính hiệu quả và chuyển đổi hệ thống IT EHS
  • Thực hiện kiểm toán nội bộ EHS
  • Phân tích báo cáo quản lý và báo cáo của hội đồng quản trị 
 • Triển khai công nghệ EHS

  Đội ngũ chuyên gia EY có thể hỗ trợ việc triển khai công nghệ giúp cải thiện chức năng EHS. Điều này bao gồm xây dựng một chiến lược để thu thập dữ liệu với mức chi phí hợp lý, sau đó sử dụng dữ liệu đó để điều hành doanh nghiệp và báo cáo hiệu suất một cách hiệu quả hơn.

  Chúng tôi có các liên minh chiến lược với một số nhà cung cấp công nghệ, bao gồm Enablon, Microsoft, IBM và SAP, để phát triển các giải pháp và nền tảng EHS.

  Mô hình Mức độ trưởng thành EHS

  Mô hình Mức độ trưởng thành EHS của EY có thể giúp đánh giá mức độ trưởng thành của chuơng trình quản lý rủi ro EHS và xác định những khuyến nghị để cải thiện chương trình trên nhiều khía cạnh (ví dụ: chiến lược; con người; lãnh đạo và quản trị; đảm bảo và báo cáo, rủi ro và cơ hội; hệ thống và cấu trúc; và công nghệ).

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm