Dịch vụ Forensics

Giúp các tổ chức đạt được các yêu cầu về liêm chính của họ. 

Các tổ chức thành công dựa trên danh tiếng của họ trong việc giữ lời hứa, tôn trọng luật pháp và hành xử có đạo đức để duy trì niềm tin của các bên liên quan. Các chuyên gia Dịch vụ Forensics của EY giúp các tổ chức bảo vệ và khôi phục danh tiếng doanh nghiệp và tài chính. Chúng tôi hỗ trợ các công ty và cố vấn pháp lý của họ để điều tra sự thật, giải quyết tranh chấp và quản lý các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi đặt trọng tâm vào tính liêm chính trong các chương trình tuân thủ để giúp quản trị tốt hơn các rủi ro đạo đức và uy tín.

Duy trì tính liêm chính đồng nghĩa với việc hiện thực hóa lời hứa với cam kết tránh xa các sai lầm. Việc này có thể thu hút và giữ chân nhân tài, khai thác các kỹ năng của họ để phát triển doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng hơn. Một nền tảng được xây dựng dựa trên tính liêm chính là điều rất quan trọng, bởi ngày nay, các nhân tài thường đề cao những giá trị mà các tổ chức hướng đến. Tính liêm chính cũng có thể giúp doanh nghiệp phát triển các mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp và làm việc hiệu quả hơn với các nhân viên, nhà đầu tư, nhà quản lý và những người có ảnh hưởng. Cách tiếp cận tích hợp của chúng tôi bao gồm từ cải tiến trong các vấn đề hoặc các yếu kém đã được tìm ra - bao gồm quản trị, kiểm soát, hiểu biết về văn hóa và dữ liệu - đến thiết kế tổ chức đầy đủ và thực thi cấu trúc.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Đăng ký

Khung Liêm chính của EY

Các tổ chức thành công cần bảo vệ danh tiếng của họ và duy trì niềm tin của các bên liên quan bằng cách giữ lời hứa, tôn trọng luật pháp và hành xử có đạo đức.

 

Các chuyên gia kế toán pháp lý của EY luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ và khôi phục danh tiếng tài chính và thương hiệu của họ. Chúng tôi cung cấp những hiểu biết chuyên sâu và dịch vụ chất lượng cao giúp xây dựng sự tin cậy và niềm tin trong thị trường vốn cũng như trong các nền kinh tế trên toàn thế giới.

 

Các chuyên gia kế toán pháp lý của EY luôn nỗ lực mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích từ công nghệ hàng đầu của chúng tôi cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm toàn cầu trong ngành.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Virtual image of integrating human and machine intelligence

EY Virtual

Nền tảng phân tích dữ liệu kế toán pháp lý thế hệ tiếp theo tích hợp trí thông minh của con người và máy móc.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.