Yêu cầu bồi thường và tranh chấp

Trong Đảm bảo

Từ việc giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong các hợp đồng và thương vụ, đến trình bày các vấn đề thương mại và tài chính trong thủ tục tố tụng pháp lý, và quản lý các yêu cầu bồi thường để phục hồi tổn thất, đội ngũ của EY cung cấp kiến ​​thức vững chắc từ góc nhìn độc lập để bảo vệ giá trị trong  kinh doanh của khách hàng

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Quản lý tranh chấp

Tác động của bất kỳ sự tranh chấp nào đối với một doanh nghiệp có thể rất đáng kể, không chỉ về chi phí tài chính, mà còn do thời gian phải bỏ ra để xử lý và giải quyết các vấn đề này.

Đội ngũ của EY hỗ trợ các công ty - và bộ phận pháp lý của họ - chuẩn bị các tính toán, phân tích và chiến lược để giải quyết các tranh chấp thương mại phức tạp, hỗ trợ công ty trình bày luận điểm về các vấn đề tài chính và thương mại một cách hiệu quả.

Đội ngũ của chúng tôi cung cấp các ý kiến ​​và lời khai rõ ràng, không thiên vị, độc lập và chuyên nghiệp. Chúng tôi kết hợp các năng lực kế toán pháp lý xác đáng, kinh nghiệm quốc tế, góc nhìn chuyên sâu về từng lĩnh vực cùng với sự hỗ trợ công nghệ tiên tiến, để cung cấp dịch vụ tư vấn trong các vụ kiện thương mại phức tạp, trọng tài quốc tế, hòa giải và các diễn đàn giải quyết tranh chấp khác.

EY hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Quản lý các tranh chấp liên quan đến vi phạm hợp đồng, yêu cầu bồi thường bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, sơ suất nghề nghiệp và các thách thức pháp lý, cũng như các tranh chấp về giao dịch và cổ đông
 • Trình bày sự vụ của doanh nghiệp một cách hiệu quả trước phiên tòa hoặc tòa án
 • Xác định một cách độc lập và khách quan mức độ thiệt hại mà doanh nghiệp phải chịu
 • Thu thập bổ sung bằng chứng tài chính hỗ trợ cho sự vụ của doanh nghiệp
 • Giảm thiểu thất thoát giá trị từ các thương vụ của công ty sau khi kết thúc

Ngăn ngừa tranh chấp trong hợp đồng và giao dịch

Việc đàm phán hợp đồng và giao dịch có thể phức tạp và nặng nề do rủi ro tranh chấp trong tương lai về các điều khoản thương mại. Các chuyên gia Tư vấn Mua & Bán của EY tư vấn cho các công ty về các khía cạnh tài chính của các hợp đồng và thương vụ thường xuyên phát sinh các tranh chấp, ngăn ngừa các bên khác thao túng thương vụ và giúp giảm rủi ro các vấn đề trong tương lai. Các nhóm chuyên gia Kế toán Pháp lý của EY giúp doanh nghiệp hạn chế thất thoát giá trị từ các thương vụ của công ty thông qua dịch vụ tư vấn trước khi đóng thương vụ về cấu trúc của các điều khoản kế toán và cơ chế giá mua.

Quản lý yêu cầu bồi thường

Đội ngũ của EY hỗ trợ các công ty phục hồi tổn thất tài chính thông qua việc chuẩn bị các yêu cầu bồi thường bảo hiểm thương mại và các đơn xin trợ cấp của chính phủ. Sau các vụ cháy, nổ, lũ lụt, gió bão, trộm cắp, tấn công mạng và bất kỳ sự kiện tổn thất lớn nào khác, đội ngũ của EY cung cấp cho các công ty các chiến lược để ghi chép và thu hồi các khoản lỗ tài chính có thể phục hồi. Điều này giúp doanh nghiệp:

 • Nhanh chóng nắm bắt quy mô tổn thất hoặc thiệt hại phải chịu
 • Chuẩn bị và nộp báo cáo kế toán pháp lý ghi nhận các khoản lỗ để phục hồi càng nhiều càng tốt từ tổn thất tài chính

Đội ngũ EY có thể ứng phó với yêu cầu bồi thường ở mọi quy mô, mọi nơi trên thế giới. Bất kể quy mô tổn thất là bao nhiêu, các chuyên gia của EY hỗ trợ các công ty trong suốt quá trình yêu cầu bồi thường:

 • Tập trung vào việc nhận tạm ứng tiền mặt nhanh nhất có thể
 • Xây dựng kế hoạch thu đòi bồi thường một cách có chiến lược
 • Thu thập và quản lý lượng dữ liệu lớn
 • Đo lường quy mô của yêu cầu bồi thường
 • Phát triển mối quan hệ làm việc tốt với các hãng vận chuyển
 • Hướng dẫn các bên liên quan trong nội bộ/bên ngoài về quy trình yêu cầu bồi thường và công việc kinh doanh của công ty
 • Chia sẻ các thông lệ hàng đầu về quản trị rủi ro và phát triển yêu cầu bồi thường

Tại Mỹ, đội ngũ EY có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm các tài trợ phục hồi thông qua các chương trình thảm họa liên bang Mỹ (ví dụ: FEMA, HUD). Sử dụng Quản lý Tài trợ Thảm họa của EY, chúng tôi giúp các tổ chức trong suốt quá trình nộp đơn, từ lúc khởi động đến khi kết thúc và cuối cùng là kiểm toán liên bang nếu cần.

Hiển thị văn bản

 • Tải xuống: Tính Liêm chính, Đạo đức và Tuân thủ (tiếng Anh)

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.