An ninh mạng

Làm thế nào các tổ chức có thể duy trì khả năng chống chịu trên không gian mạng khi đối mặt với COVID-19?

Các tổ chức ngày càng phải dựa vào các công nghệ mới và đột phá để phát triển cũng như tạo sự khác biệt trong thị trường có nhiều sự thay đổi. Các tổ chức thiếu những biện pháp bảo mật hiệu quả để quản lý các thay đổi này thường phải đối mặt với nguy cơ đánh mất niềm tin của khách hàng, các bên liên quan và thị trường, trong khi đó họ cũng phải đương đầu với những rủi ro ngày càng tăng.

Đã đến lúc các tổ chức cần tự bảo vệ mình theo phương thức mới: đảm bảo khả năng chống chịu và ứng phó với rủi ro hàng ngày cũng như có cách tiếp cận chiến lược, chủ động và thực tế, xem xét các rủi ro và an ninh ngay từ khi bắt đầu. Đó được gọi là Bảo mật từ trong Thiết kế.

Thay vì tập trung vào tránh rủi ro hoàn toàn, Bảo mật theo Thiết kế hướng đến việc tạo niềm tin vào hệ thống, thiết kế và dữ liệu để các tổ chức có thể chấp nhận rủi ro nhiều hơn, dẫn đầu xu thế chuyển đổi và thực hiện đổi mới một cách tự tin.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Theo dõi

Khảo sát An toàn Thông tin Toàn cầu (GISS) của EY 2021

Báo cáo GISS năm nay cho biết các Giám đốc an toàn thông tin và lãnh đạo an ninh đang phải đối mặt với những làn sóng nguy cơ đến từ tác động của đại dịch COVID-19.

Khám phá thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.