Đối với các công ty đa quốc gia đang tìm kiếm sự tăng trưởng và cơ hội mới tại Việt Nam, chúng tôi sử dụng những quan điểm theo luật pháp của các nước và của Việt Nam để đưa ra những tư vấn pháp lý phù hợp, thực tế và tập trung vào lĩnh vực thương mại.

Michael Beckman

Giám đốc Điều hành, Công ty Luật TNHH EY Việt Nam

Chuyên gia tư vấn pháp lý về mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc, giải thể và tài chính doanh nghiệp với cách tiếp cận chiến lược và thực tế.

Lĩnh vực trọng tâm Luật

Ông Michael là Giám đốc Điều hành và Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Luật tại Công ty Luật TNHH EY Việt Nam (EY Law Vietnam). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập (M&A) và luật công ty. 

Trước khi gia nhập EY, ông Michael là luật sư doanh nghiệp tại hai công ty luật ở New York, London và Los Angeles, tập trung vào các hoạt động phá sản doanh nghiệp quốc tế, chứng khoán và M&A. Ông là thành viên của Đoàn luật sư New York và California và là một luật sư nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam. 

Ngoài tư vấn luật, ông Michael từng có thời gian làm việc tại một công ty tư vấn toàn cầu trong vai trò cố vấn quản lý chiến lược thuộc nhóm thực hành dược phẩm và quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm của chính ông trong một thập kỷ. 

Ông Michael tốt nghiệp Trường Luật Yale (Tiến sĩ), Đại học Princeton (Thạc sĩ), Đại học Cornell (Cử nhân), Đại học Cambridge và Đại học Georg-August (khoá đào tạo ngành Triết học). 

Ông Michael đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào  

Ông Michael lãnh đạo EY Law Vietnam, cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ giao dịch. Đội ngũ pháp lý của ông có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giúp các khách hàng nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống luật pháp Việt Nam. Ngoài ra, đội ngũ của ông kết hợp với những chuyên gia từ bộ phận thuế, giao dịch và tư vấn để cung cấp các dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong bất kỳ giao dịch nào của doanh nghiệp.

Liên hệ với ông Michael