Tư vấn

Cần làm gì để thành công trong Kỷ nguyên Chuyển đổi? Bản chất các công việc đang thay đổi nhanh chóng, lực lượng lao động chủ yếu hiện nay là thế hệ trẻ và tất cả chúng ta đều cần trang bị những kỹ năng mới – cần sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, hợp tác hơn cũng như cải thiện ở nhiều khía cạnh hơn nữa.

Công việc kinh doanh vẫn không có nhiều thay đổi. Kỷ nguyên Chuyển đổi đòi hỏi chúng ta phải liên tục đặt câu hỏi tốt hơn, từ giai đoạn xây dựng chiến lược cho đến giai đoạn thực thi.

  • Liệu doanh nghiệp có thể thực thi chiến lược của mình tốt hơn bằng cách thay đổi cách nhìn nhận về công nghệ số?
  • Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát huy tiềm năng con người như thế nào?
  • Doanh nghiệp cần thay đổi nhân sự hay thay đổi cách thức nhân sự làm việc?
  • Doanh nghiệp có cần đợi đến khi hệ thống công nghệ thông tin của mình bị tấn công thì mới quan tâm đến vấn đề an ninh mạng không?

Chúng tôi tin rằng các câu hỏi tốt hơn xuất phát từ sự kết nối tốt hơn. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp cần tiếp nhận sự đa dạng về mặt ý tưởng cũng như sự pha trộn phong phú về mặt nhân sự, nền tảng kiến thức và kinh nghiệm. Quan điểm dung hòa này sẽ mang đến cho doanh nghiệp cái nhìn sâu sắc, giúp hiện thực hóa được mục đích của tổ chức doanh nghiệp và trang bị cho doanh nghiệp hành trang để hoạt động theo cách thức hoàn toàn mới.

Phát triển bền vững

Tìm hiểu về Phát triển bền vững và cách EY hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Khám phá ngay

Khảo sát An toàn Thông tin Toàn cầu (GISS) của EY 2021

Báo cáo GISS năm nay cho biết các Giám đốc an toàn thông tin và lãnh đạo an ninh đang phải đối mặt với những làn sóng nguy cơ đến từ tác động của đại dịch COVID-19.

Khám phá thêm

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Theo dõi

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm