Bằng cách trở thành một đối tác đáng tin cậy về tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, chúng tôi đã và đang giúp khách hàng tạo ra giá trị lâu dài cho một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Nguyễn Minh Đức

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Mang đến cho khách hàng các giải pháp tư vấn và cách thức làm việc mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng.

Lĩnh vực trọng tâm Tư vấn Công nghệ số

Ông Đức là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn và là Lãnh đạo Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). 

Ông Đức có hơn 20 năm kinh nghiệm trong cả lĩnh vực tư vấn và kiểm toán tại Pháp, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trước khi gia nhập EY tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2009, ông đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại EY Pháp, văn phòng tại Paris.

Ông đã lãnh đạo và tham gia nhiều dự án tư vấn cho cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, từ tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết kế lại mô hình hoạt động, quản lý hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi tài chính cho đến các giải pháp công nghệ số.

Ông cũng đóng một vai trò tích cực trong việc triển khai chương trình EY FutureConsumer.Now. Đây là sáng kiến toàn cầu của EY giúp cho doanh nghiệp và khách hàng của EY tại Việt Nam khai phá khả năng thích ứng của họ với những thay đổi nhằm chinh phục người tiêu dùng tương lai.

Ông Đức có bằng Thạc sĩ Quản trị Tài chính, Đại học Quản trị Paris (ISG Paris).

Ông Đức đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Với tư duy cầu tiến, trong vai trò của mình, ông Đức tập trung mang đến cho khách hàng những cách thức làm việc mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và hướng đến việc tạo ra các giá trị lâu dài để xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với Đức