Hoặc bạn dẫn dắt sự thay đổi để thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thế giới công nghệ số, hoặc những người khác sẽ làm - tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Nguyễn Thùy Dương

Lãnh đạo Phụ trách Chiến lược Dịch vụ Tài chính Ngân hàng EY Asean, Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính EY tại Đông Dương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn EY Consulting Việt Nam

Được bầu chọn là một trong 15 người có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành FinTech Việt Nam vì đã giúp các tổ chức chuyển đổi để thành công trong kỷ nguyên công nghệ số.

Dương Nguyễn, Lãnh đạo Phụ trách Chiến lược Dịch vụ Tài chính Ngân hàng EY Asean

Bà Dương là Chủ tịch của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN) kiêm Lãnh đạo Phụ trách Chiến lược Dịch vụ Tài chính Ngân hàng của EY Asean. Bà cũng là Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán chính tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) cho nhiều khách hàng lớn (ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, quỹ và công ty quản lý quỹ). Ngoài ra bà còn lãnh đạo Dịch vụ Tài chính Ngân hàng của EY tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. Bà Dương cũng đóng vai trò lãnh đạo trong các dự án tư vấn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý.

Bà Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tại các công ty thành viên của EY ở Việt Nam và Úc, cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín. Thông qua những trải nghiệm ở trong và ngoài nước, bà đã tích lũy những kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc cũng như kiến thức chuyên môn thực tế.

Bà Dương có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Gloucestershire, Vương quốc Anh.

Bà Thùy Dương đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà Dương thúc đẩy các cơ hội mới bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết giữa các thị trường và các dịch vụ để tăng doanh thu bền vững và lâu dài. Kinh nghiệm của bà trong việc cùng khách hàng xây dựng các đề án kinh doanh chiến lược ở thị trường Việt Nam và quốc tế, kinh nghiệm xây dựng các dịch vụ theo yêu cầu riêng cũng như các sáng kiến giúp khách hàng đi ra thị trường đã truyền cảm hứng cho mục tiêu xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với bà Dương