IFRS

Đội ngũ IFRS Toàn cầu của EY xem xét các vấn đề mà các công ty gặp phải trong việc giải thích và áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Chuẩn mực kế toán là một bộ phận quan trọng của ngôn ngữ kế toán, được sử dụng để thể hiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính. Các Chuẩn mực IFRS hiện đang được sử dụng tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới - do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đặt ra.

Đội ngũ IFRS toàn cầu của EY cung cấp những thông tin cập nhật và tư tưởng lãnh đạo về IFRS dựa trên những hiểu biết sâu sắc và thông tin chuyên môn của chúng tôi về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Những nội dung này được kì vọng sẽ góp phần hỗ trợ các ủy ban kiểm toán, giám đốc tài chính, kiểm soát viên và bộ phận ngân sách bằng cách tăng cường sự hiểu biết và ứng dụng các tiêu chuẩn một cách nhất quán.

Để đạt được mục tiêu này, một nhóm gồm các chuyên gia trên khắp thế giới của EY cung cấp những phân tích chuyên sâu về tác động của IFRS đối với doanh nghiệp, góp phần phục vụ lợi ích của công chúng bằng cách thúc đẩy lòng tin và sự tự tin trong kinh doanh và thị trường vốn.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Cập nhật những thông tin mới nhất về IFRS. 

Đăng ký

Tài nguyên kỹ thuật IFRS

Các tài liệu chuyên môn về IFRS chứa tất cả những nội dung chuyên ngành, hướng dẫn và công cụ từ các chuyên gia lập báo cáo tài chính EY. 

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh) 


            GAAP quốc tế @ 2021

GAAP® quốc tế 2021 

Được sửa đổi và cập nhật đầy đủ bởi các chuyên gia báo cáo tài chính từ Nhóm Báo cáo Tài chính Quốc tế EY. Phiên bản bán lẻ gồm ba tập của International GAAP® 2021 hiện có sẵn để đặt hàng. 

 

Đặt hàng ngay bây giờ

Các danh mục IFRS

Các danh mục báo cáo và kế toán trực tuyến và ngoại tuyến giúp đơn giản hóa quá trình chuẩn bị và rà soát báo cáo tài chính.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Phiên bản ứng dụng EY Atlas

Tìm kiếm nội dung về báo cáo tài chính và kế toán để luôn cập nhật trong môi trường quản lý năng động. Bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 30 ngày ngay hôm nay. 

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh) 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Liên hệ với chúng tôi