Phùng Mạnh Phú

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chuyên gia IFRS. Chuyên gia tư vấn tài chính và kiểm toán trong nhiều ngành.

Phùng Mạnh Phú, Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, EY Việt Nam và là Lãnh đạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) cho thị trường Đông Dương. 

Ông có hơn 14 năm kinh nghiệm chuyên môn cung cấp dịch vụ cho  khách hàng trong nhiều ngành khác nhau như bất động sản, khách sạn, xây dựng, sản xuất, điện và tiện ích.

Ông Phú có kiến ​​thức chuyên sâu về IFRS, Hệ thống và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, môi trường kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến luật pháp, các quy định và chính sách phát triển.

Dựa trên kinh nghiệm phong phú về cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính dựa trên IFRS và hiểu biết sâu sắc về các thông lệ trong nước và quốc tế khi thực hiện các dịch vụ kế toán và kiểm toán, ông Phú đã giúp nhiều khách hàng thực hiện thành công các hoạt động huy động vốn xuyên quốc gia. 

Ông Phú có bằng thạc sĩ Tài chính Kế toán Quốc tế, Đại học Leeds, Vương quốc Anh. Ông là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) và cũng là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán viên Hành nghề Úc (CPA Australia).

Ông Phú đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Mỗi ngày, ông Phú làm việc để gây dựng sự tin cậy và lòng tin của khách hàng và nhân viên EY trên toàn cầu. Hiểu rõ rằng mỗi ngành và mỗi khách hàng đều có những nhu cầu và mong muốn khác nhau, ông nỗ lực để nhân rộng sự tôn trọng và kết nối con người giữa các bên liên quan, đồng thời mang lại sự phù hợp và chất lượng trong các dịch vụ của mình một cách nhất quán.

Liên hệ với ông Phú