Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán giàu kinh nghiệm. Nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy góp phần hỗ trợ quá trình ra quyết định của khách hàng.

Lĩnh vực trọng tâm Kiểm toán

Bà Quỳnh là Phó Tổng Giám đốc Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà bắt đầu làm việc tại EY Việt Nam từ năm 2005 và cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau như công nghệ số, sản xuất, dầu khí, bất động sản, khách sạn và xây dựng. 

Bà Quỳnh cũng đã tham gia vào các cuộc kiểm toán nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn ở Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực.

Bà Quỳnh có bằng Cử nhân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Quỳnh là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) và cũng là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia).

Bà Quỳnh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Không chỉ mang lại các dịch vụ chất lượng cao ngày càng nhiều khách hàng, bà Quỳnh còn liên tục đóng góp giúp nâng tầm EY Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý . 

Trong các hoạt động của mình, bà cũng tập trung vào cung cấp dịch vụ cho khách hàng là các doanh nghiệp gia đình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyên môn cũng như tính thấu cảm trong các hoạt động tư vấn cho nhóm khách hàng này.

Liên hệ với bà Quỳnh