Photographic portrait of Quang Hang
Công nghệ thay đổi nhanh chóng đòi hỏi chúng ta phải nâng cao kỹ năng để làm cho các dịch vụ của mình có thêm giá trị gia tăng.

Hàng Nhật Quang

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kiểm toán viên kỳ cựu. Quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ nhân viên EY và sự phát triển bền vững của khách hàng EY.

Lĩnh vực trọng tâm Đảm bảo

Ông Quang là Phó Tổng Giám đốc Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). 

Với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc tại EY Việt Nam, ông đang phụ trách các dự án kiểm toán lớn với khách hàng là các công ty đa quốc gia và trong nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng từ bất động sản, hàng tiêu dùng đến ô tô, y tế và khách sạn.

Ông cũng có nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm thực hiện các cuộc kiểm toán theo luật định và kiểm toán tài chính, đánh giá kiểm soát nội bộ, soát xét báo cáo quý và giữa niên độ, tổng hợp và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, ông Quang còn tham gia vào các hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và các dự án xuyên quốc gia. 

Ông hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) - Vương quốc Anh và là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Công chứng Úc (CPA Úc), và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông cũng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bolton, Vương quốc Anh.

Ông Quang đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn là giá trị tối thượng thúc đẩy ông Quang hành động mỗi ngày. Là một Phó Tổng Giám đốc dẫn dắt đội ngũ nhân tài trong các dịch vụ Kiểm toán, trọng tâm chương trình hành động của ông Quang là làm thế nào để xây dựng niềm tin vững chắc vào thị trường vốn thông qua các cuộc kiểm toán và có thể truyền cảm hứng cho  người khác để họ mơ ước lớn hơn, học hỏi nhiều hơn, năng động hơn hơn và trở nên tốt đẹp hơn nữa tại EY Việt Nam.

Liên hệ với ông Quang