Nguyễn Hồ Khánh Tân

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán tài chính cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Bà Tân là Phó Tổng Giám đốc Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều khách hàng trong nước và đa quốc gia ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau, bao gồm sản phẩm tiêu dùng và bán lẻ, y tế và chăm sóc sức khỏe, năng lượng và tiện ích, bất động sản, khách sạn và công trình xây dựng, truyền thông và công nghệ thông tin.

Bà Tân có nhiều kinh nghiệm về các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) cũng như Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), kiểm soát nội bộ, quy trình kinh doanh và các yêu cầu pháp lý áp dụng cho các công ty hoạt động tại Việt Nam.

Bà Tân là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán Công chứng Việt Nam (VACPA) và Kế toán Hành nghề được Chứng nhận Úc (CPA Australia).

Bà Tân đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Hiểu rõ mục đích xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn là nền tảng của văn hóa EY, bà Tân luôn đặt khách hàng và con người của EY lên hàng đầu. Bà liên tục cung cấp các hiểu biết sâu rộng và các dịch vụ cao cấp cho khách hàng của EY. Bà cũng truyền cảm hứng và phát triển các giám đốc điều hành trở thành những nhà lãnh đạo tương lai và giúp họ xây dựng trải nghiệm EY đặc biệt của riêng mình.

Liên hệ với bà Tân