Thực hiện dịch vụ kiểm toán dưới góc nhìn của một cố vấn kinh doanh đáng tin cậy, tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng, nhân viên của họ và đội ngũ của chúng tôi.

Trịnh Hoàng Anh

Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chuyên gia về các dịch vụ kiểm toán và tư vấn. 15 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp.

Trịnh Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán, EY Việt Nam

Ông Hoàng Anh hiện là Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) và Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Ernst & Young Lào (EY Lào). Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm về dịch vụ chuyên nghiệp, kiểm toán tài chính, thẩm định và dịch vụ tư vấn tài chính cho các ngân hàng uy tín, tập đoàn bảo hiểm, công ty tài chính và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, Lào và Canada.

Ông đã đóng góp vào việc xây dựng khung pháp lý của Lào và Việt Nam thông qua việc tham gia tích cực vào các hội nghị chuyên đề, hội thảo và các dự án của Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính Việt Nam và Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Lào.

Ông có bằng Thạc sĩ Thương mại chuyên ngành Tài chính của Đại học Sydney, Úc và là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và Hiệp hội Kiểm toán viên Công chứng (CPA) Úc và Lào. 

Ông Hoàng Anh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trên cương vị của mình, ông Hoàng Anh thực hiện chiến lược đổi mới và khai thác sức mạnh từ các ý tưởng đa dạng. Ông cân bằng được các góc nhìn giữa dịch vụ kiểm toán và tư vấn đối với công việc kinh doanh của khách hàng. Bên cạnh đó, ông cũng hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc xây dựng khung pháp lý tổng thể. Ông luôn theo đuổi chiến lược chủ động khả thi để đi trước sự thay đổi nhu cầu của thị trường.

Liên hệ với ông Hoàng Anh