Suy nghĩ tích cực và nắm bắt từng ngày với vô số cơ hội xung quanh chúng ta.

Ernest Yoong Chin Kang

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Là người cầu toàn, luôn nỗ lực đạt chất lượng công việc cao nhất và tính khách quan không sai lệch. Người đàn ông của gia đình có hai con. Đam mê đạp xe và chơi gôn.

Ông Ernest là Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Ông có 32 năm kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn tài chính kể từ khi bắt đầu làm việc với vai trò Trợ lý Kiểm toán tại văn phòng Singapore của EY vào năm 1991.

Ông chuyển đến EY Việt Nam và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007. Hiện tại ông lãnh đạo đội ngũ Chất lượng & Rủi ro và là Lãnh đạo Bảo đảm Chất lượng Dịch vụ Kiểm toán, Lãnh đạo Quản trị Rủi ro và Lãnh đạo bộ phận kiểm soát tính độc lập của các dịch vụ cung cấp bởi Ernst & Young khu vực Đông Dương. Ông cũng phụ trách tổ chức Giải thưởng Ernst & Young - Bản lĩnh Doanh nhân Lập nghiệp lần đầu tiên ở Việt Nam năm 2011.

Ông tốt nghiệp Đại học Newcastle, NSW Úc với bằng Kinh tế. Sau đó, ông tham gia khóa chuyển đổi đại học ngành Kế toán tại Đại học Công nghệ ở Sydney.

Ông là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia), Học viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).

Ông Ernest đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Là một Phó Tổng Giám đốc phụ trách của một dịch vụ khách hàng, ông Ernest tập trung vào việc mang lại giá trị thích hợp cho khách hàng một cách nhất quán. Trong khi điều phối các dịch vụ liên quan đến chất lượng kiểm toán, rủi ro và tính độc lập, ông luôn cố gắng nâng tầm và nâng cao nhận thức của không chỉ các cộng sự tại EY Việt Nam mà cả của khách hàng. Tôn chỉ định hướng của ông là luôn đi theo đường thẳng để làm những việc đúng đắn.

Liên hệ với ông Ernest