Photographic portrait of Hoa xuan trinh

Trịnh Xuân Hòa

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và chuyên gia tư vấn đáng tin cậy. Cung cấp các ý kiến tư vấn chiến lược dài hạn cũng như ngắn hạn cho các lãnh đạo doanh nghiệp.

Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Hòa là Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Ông Hòa bắt đầu làm việc tại EY Việt Nam từ năm 2006 và cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau như viễn thông, công nghệ thông tin và sản xuất công nghiệp

Ông Hòa cũng hỗ trợ EY Lào trong việc xây dựng và phát triển dịch vụ kiểm toán tại EY Lào.

Ông Hòa có bằng Cử nhân Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Kế toán Quốc tế, Đại học Swinburne, Úc.

Ông Hòa là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) và cũng là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia).

Ông Hòa đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Hòa luôn coi trọng chất lượng và độ tin cậy trong dịch vụ tư vấn kiểm toán của EY.  Ông thúc đẩy các giá trị mà ông tin là quan trọng cho sự tăng trưởng bền vững của EY và khách hàng, không chỉ tại Việt Nam mà cả ở Lào.

Ông đã trực tiếp lãnh đạo các dự án và công việc giúp giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp trong nước và qua đó thực hiện cam kết xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn của EY đối với người dân, khách hàng và cộng đồng tại Việt Nam và Lào.  

Liên hệ với ông Hòa