Tuấn Anh Bùi

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, EY Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán. Nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy góp phần hỗ trợ quá trình ra quyết định của khách hàng.

Lĩnh vực trọng tâm Kiểm toán
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Tuấn là Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Ông bắt đầu làm việc tại EY Việt Nam từ năm 2001 và cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau như viễn thông, công nghệ số, sản xuất, bất động sản, nghỉ dưỡng và xây dựng.

Ông Tuấn cũng đã hỗ trợ một số doanh nghiệp gia đình và các công ty khởi nghiệp trong suốt các quá trình chuyển đổi kinh doanh và tài chính, và hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp cận thị trường vốn, ở cả cấp độ địa phương và quốc tế.

Ông Tuấn có bằng Cử nhân Thương mại, Đại học Canberra. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghệ Royal Melbourne Institute, Úc.

Ông Tuấn là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) và cũng là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia).

Ông Tuấn đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trên cương vị của mình, ông Tuấn đảm nhận trách nghiệm quan trọng đối với nền tảng khách hàng rộng lớn, tập trung phát triển dịch vụ kiểm toán. Ông liên tục đóng góp giúp nâng tầm EY Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ phù hợp và chất lượng để thu hút sự tin cậy của khách hàng, đặc biệt là nhu cầu không ngừng lớn mạnh của các doanh nghiệp gia đình đối với các hướng dẫn chuyên môn.

Contact Tuấn