Photo Hung Manh Nhuyen

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nhà tư vấn uy tín về hoạt động kinh doanh, vận hành và kiểm soát nội bộ với góc nhìn thiên về giải pháp cùng cách tiếp cận chú trọng việc lập kế hoạch chủ động.

Văn phòng Hà Nội, VN

Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, EY Vietnam, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Ông gia nhập EY Việt Nam từ năm 2007 và cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau như ô tô xe máy, bất động sản và khách sạn, năng lượng và công nghệ.

Ông Hùng cũng đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong suốt các quá trình chuyển đổi kinh doanh và tài chính, và hỗ trợ họ tiếp cận thị trường vốn, ở cả cấp độ địa phương và quốc tế.

Ông Hùng có bằng ưu Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Hùng là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) đồng thời là thành viên kỳ cựu của Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Hùng đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Hùng đảm nhận trách nghiệm quan trọng đối với nền tảng khách hàng rộng lớn, tập trung phát triển dịch vụ kiểm toán. Ông Hùng liên tục đóng góp giúp nâng tầm EY Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ phù hợp và chất lượng để tăng cường niềm tin và lòng tin.

Ông Hùng đồng thời đảm đương vai trò lãnh đạo toàn bộ hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực của Bộ phận dịch vụ kiểm toán của EY Việt Nam. Ông Hùng đưa ra nhiều sáng kiến cải thiện chất lượng các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và dịch vụ cung cấp, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, hướng tới xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Hùng