Điều tra và Tuân thủ

Trong Đảm bảo

Khi việc thực thi quy định và mức độ không dung thứ của công chúng đối với hành vi sai trái của doanh nghiệp tăng lên, các chuyên gia của EY giúp doanh nghiệp tăng cường tính liêm chính và khung tuân thủ của mình. Và, nếu vi phạm xảy ra hoặc cáo buộc gian lận hoặc tham nhũng phát sinh, đội ngũ của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó nhanh chóng để bảo toàn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Dịch vụ Liêm chính và Tuân thủ

Tính liêm chính là cốt lõi của hoạt động kinh doanh đương đại và điều này có nghĩa là không chỉ làm những gì hợp pháp, mà còn làm những gì đúng đắn.

Chúng tôi làm việc với các công ty để xem xét và cải thiện các chương trình tuân thủ, và đảm bảo các công ty áp dụng các cơ cấu quản trị và tuân thủ đúng đắn nhằm ngăn chặn việc vi phạm các quy định và luật pháp.

Chúng tôi cũng giúp thiết lập văn hóa liêm chính trong toàn tổ chức, đưa vào các hành vi giúp củng cố hoạt động kinh doanh, bảo vệ thương hiệu và giảm nhẹ sự gián đoạn kinh doanh.

Sử dụng phân tích dữ liệu kế toán pháp lý và công nghệ eDiscovery, chúng tôi có thể rà soát khối lượng dữ liệu lớn để đạt được sự tuân thủ quy định, và cung cấp những góc nhìn chuyên sâu cần thiết để phát triển các chương trình cụ thể phù hợp với công việc kinh doanh và hồ sơ rủi ro của công ty.

EY hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu trong văn hóa và hoạt động quản lý tuân thủ của doanh nghiệp
  • Rà soát và phân tích dữ liệu lớn để đánh giá mức độ rủi ro tuân thủ của doanh nghiệp
  • Triển khai khung Liêm chính Kinh doanh Tích hợp và Tuân thủ Doanh nghiệp
  • Giảm nhẹ rủi ro tuân thủ khi thực hiện kinh doanh với bên thứ ba, nhà cung cấp, đại lý và các đối tác kinh doanh khác

Dịch vụ điều tra

Nếu có sự việc sai trái xảy ra, bất kỳ đề nghị không chính đáng nào có thể nhanh chóng phá hủy một doanh nghiệp, tài chính và danh tiếng của doanh nghiệp đó.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại danh tiếng phát sinh thêm. 

Đội ngũ nhân sự chuyên trách toàn cầu của chúng tôi bao gồm các chuyên gia điều tra, kế toán viên pháp lý, chuyên gia tuân thủ và chuyên gia công nghệ hỗ trợ các công ty ứng phó nhanh chóng với các trường hợp bị cáo buộc gian lận, hối lộ và các hành vi sai trái khác, cũng như hỗ trợ trong suốt quá trình xử lý về mặt pháp lý, dân sự hoặc tố tụng hình sự sau đó.

 Sử dụng các công nghệ kế toán pháp lý tiên tiến và các công cụ trực quan hóa dữ liệu, chúng tôi nhanh chóng thu thập các sự kiện và bằng chứng để đánh giá mức độ của vấn đề và giúp các tổ chức quản lý sự lo lắng của tất cả các bên liên quan.

Chúng tôi hỗ trợ bộ phận tư vấn pháp lý của doanh nghiệp bằng cách phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau để phát hiện ra các liên kết, hình thái và sự bất thường và bằng cách trình bày các phát hiện khi làm thủ tục tố tụng pháp lý.

  • Nhanh chóng điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của cơ quan quản lý.
  • Chuẩn bị kiện tụng để ứng phó với các vấn đề đã được xác định
  • Chứng minh với các bên liên quan rằng doanh nghiệp đã thực hiện các hành động để giảm thiểu rủi ro có hành vi không đúng trong tương lai.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.