Các vấn đề về an toàn, sức khỏe và môi trường

Vai trò quan trọng của việc tạo động lực cho nhân viên trong các hoạt động về an toàn, sức khỏe và môi trường.

Một khía cạnh quan trọng của các hoạt động về an toàn, sức khỏe và môi trường (EHS) chính là nỗ lực tuân thủ các yêu cầu về mặt tổ chức và pháp lý. Mặc dù đây là một động lực quan trọng, nhưng nó không phản ánh được việc đẩy mạnh văn hóa EHS có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nên xem xét cách họ có thể quản lý các kết quả EHS một cách hiệu quả thông qua việc tạo động lực cho nhân viên. Thông thường, các doanh nghiệp chỉ tập trung vào động lực bên ngoài – sự sẵn lòng chấp hành các quy định – bỏ qua những động lực nội tại mạnh mẽ và bền vững. Một văn hóa chủ động hơn có thể giúp cải thiện sự gắn kết giữa nhân viên với doanh nghiệp, và nâng cao hiệu quả làm việc.

Làm thế nào các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tạo ra một bước thay đổi đột phá cho EHS được thúc đẩy bởi động lực nội tại của nhân viên? Hãy bắt đầu từ việc đánh giá mức độ hoàn thiện của các hoạt động EHS.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh) 

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm