Dịch vụ Chuyển đổi giảm phát thải carbon

Các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc thực hiện cắt giảm phát thải carbon. Tuy nhiên, quy mô lớn, tính cấp thiết và phức tạp của việc này đang tạo ra các thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp. EY có thể đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình này thông qua đơn giản hóa quy trình ra quyết định, xác định lộ trình phù hợp và hỗ trợ triển khai các giải pháp mang lại giá trị hiệu quả nhất.

EY có thể làm gì giúp bạn

EY hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cốt lõi. Chúng tôi giúp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi như:

 • Đâu là những cơ hội và rủi ro liên quan đến quá trình chuyển đổi để đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero)?
 • Làm thế nào để xây dựng một chiến lược kinh doanh đạt được đồng thời mục tiêu mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero) và những mục tiêu chiến lược quan trọng khác của doanh nghiệp?
 • Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch net-zero và đề án kinh doanh khả thi và có được sự chấp thuận của các bên liên quan?
 • Làm sao để tiếp cận nguồn tài chính cần thiết cho quá trình chuyển đổi?
 • Làm sao để xây dựng và đo lường niềm tin trong quá trình chuyển đổi?

Dịch vụ Tư vấn và triển khai toàn diện

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kế hoạch chuyển đổi ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero), bao gồm:

 • Kiểm kê khí nhà kính (GHG)
 • Đánh giá cơ hội và rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu
 • Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên cơ sở Khoa học (SBTi) và chiến lược net-zero
 • Các chương trình nâng cao hiệu quả
 • Hoạch định các phương án theo kịch bản
 • Phân tích chi phí giảm thiểu (khí thải) cận biên
 • Đổi mới mô hình kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ
 • Chuỗi cung ứng và mua sắm xanh
 • Chiến lược sử dụng nguồn năng lượng xanh
 • Mô hình kinh tế tuần hoàn
 • Chiến lược đền bù và trung hòa
 • Công cụ, dữ liệu và công nghệ liên quan đến carbon
 • Quản trị và báo cáo
 • Quản lý chương trình và thiết kế tổ chức về giảm phát thải carbon
 • Đảm bảo (về dữ liệu và công bố thông tin)

Tập trung vào các hành động tạo ra ảnh hưởng

Ở mỗi giai đoạn của quá trình chuyển đổi net-zero, chúng tôi có thể áp dụng bất kỳ — hoặc tất cả — các đòn bẩy hoạt động “6+1” để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp. Vui lòng di chuyển vào các khía cạnh dưới đây để tìm hiểu thêm.

 • Mô tả hình ảnh

  Biểu đồ này cho thấy sáu khía cạnh mà thông qua đó, các doanh nghiệp có thể giảm phát thải carbon:

  1 – Quy trình hiệu quả 

  2 – Sử dụng nguồn năng lượng xanh

  3 – Chuyển đổi sản phẩm

  4 – Quản lý chuỗi giá trị và mua sắm xanh

  5 – Mô hình Kinh tế tuần hoàn

  6 – Đổi mới mô hình kinh doanh

  +1 – Các biện pháp đền bù và trung hoà

  Thay vì mang tính chất thay thế cho việc giảm phát thải trong quá trình vận hành, việc đền bù phát thải thông qua bù đắp hoặc trung hòa cần được đi kèm với một kế hoạch giảm phát thải khả thi và phù hợp với mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là +1.

Tận dụng nguồn hỗ trợ cần thiết ở từng bước trong hành trình

Các nhóm chuyên gia đa lĩnh vực của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hành trình giảm phát thải carbon tại các cột mốc quan trọng như:

 • Tìm hiểu cơ hội và rủi ro

  • Xác định các mục tiêu giảm phát thải carbon của doanh nghiệp
  • Phân tích xu hướng để đánh giá tình hình và tiềm năng phát triển
  • Tổng quan về bối cảnh pháp lý, thuế và quy định hiện hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Đánh giá chủ đề trọng yếu để thu thập thông tin từ các bên liên quan và đánh giá tác động
  • Phân tích các kịch bản về biến đổi khí hậu theo tiêu chuẩn và các quy định của Lực lượng đặc nhiệm về công bố tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD)
  • Tạo ra giá trị dài hạn và tối ưu về ESG
 • Xây dựng chiến lược giảm phát thải carbon

  • Hoạch định chiến lược và mô hình hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
  • Xác định mục tiêu dựa trên Sáng kiến Mục tiêu dựa trên cơ sở Khoa học (SBTi), Dự án Công bố Carbon (CDP) và Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính Liên quan đến Khí hậu (TCFD); và Liên minh Ngân hàng Net-Zero (NZBA), sáng kiến Nhà quản lý tài sản Net Zero (NZAMi) và Liên minh Bảo hiểm Net-Zero (NZIA) đối với các mục tiêu cụ thể cho dịch vụ tài chính
  • Kiểm kê GHG theo Nghị định về GHG và Hiệp hội Đối tác Tài chính Kế toán Carbon (PCAF)
  • Xác định các điểm nóng phát thải cũng như các biện pháp giảm thiểu hiệu quả
  • Xây dựng chiến lược quản lý và gắn kết với các bên liên quan
  • Thu thập dữ liệu và đo lường tính tuần hoàn trong chuỗi cung ứng
  • Xác định tiềm năng xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp
  • Tận dụng các xu hướng mới nổi trong nghiên cứu và phát triển bền vững, ví dụ: hydro xanh, thành phố thông minh, AI, v.v.
 • Thực thi chiến lược

  • Triển khai lộ trình giảm phát thải carbon
  • Triển khai xây dựng tính bền vững trong nội bộ doanh nghiệp thông qua các dịch vụ chuyển đổi và quản lý thay đổi
  • Tạo động lực xây dựng sự gắn kết cho nhân viên
  • Xác định các tuyến báo cáo kèm theo phân công vai trò và trách nhiệm rõ rang để đạt được các mục tiêu với KPI đo lường được
  • Tăng tính bền vững của sản phẩm bằng cách đánh giá vòng đời và thiết kế sinh thái (eco-design) cho sản phẩm
  • Mua sắm thông minh, chuỗi cung ứng xanh và chuyển đổi nhiên liệu
  • Xây dựng các dự án trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Truyền thông về hiệu quả hoạt động

  • Xây dựng niềm tin với các bên thông qua báo cáo phi tài chính minh bạch và đảm bảo theo các tiêu chuẩn được công nhận (EU Taxonomy, GRI, v.v.)
  • Đo lường tác động ESG liên tục (ví dụ: áp dụng Công cụ dấu chân carbon)
  • Kiểm kê carbon và xác minh giảm phát thải
  • Tư vấn về quan hệ với nhà đầu tư, khách hàng và công chúng
  • Gắn kết với các bên liên quan hướng tới phát triển chính sách bền vững

Các giải pháp ứng phó trên thế giới đối với biến đổi khí hậu đang tạo ra các yêu cầu, kỳ vọng, rủi ro và cơ hội liên tục thay đổi. Các vấn đề tiềm ẩn không liên quan đến quá trình giảm phát thải carbon - chẳng hạn như hạ tầng công nghệ kém - càng khiến việc chuyển đổi trở nên khó khăn hơn.

Do đó, nhiều tổ chức và doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện các cam kết của họ đối với cộng đồng về biến đổi khí hậu. Và nhiều tổ chức và doanh nghiệp vẫn không thể đạt được tiến độ như kỳ vọng.

Các chuyên gia của EY có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch tại bất kỳ thời điểm nào trong hành trình giảm phát thải carbon, chuyển đổi doanh nghiệp để thành công tiến tới net-zero và xây dựng niềm tin với các bên liên quan.

Bằng cách xây dựng và thực hiện một kế hoạch toàn diện và tích hợp, doanh nghiệp có thể biến những thách thức của quá trình giảm phát thải carbon trở nên đơn giản hơn, đáp ứng các quy định pháp luật và yêu cầu của các bên liên quan, đồng thời chuẩn bị cho sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế carbon thấp.

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng toàn diện cần thiết để xây dựng lộ trình phù hợp với doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động tạo ra tác động lớn nhất.

Khám phá thêm tài nguyên liên quan đến giảm phát thải carbon

Làm thế nào để doanh nghiệp có thể giảm phát thải carbon? Tìm hiểu các công cụ và thông tin cần thiết cho hành trình chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm

Tiến gần hơn đến net-zero

Thảo luận cùng chúng tôi về phương thức chuyển đổi doanh nghiệp hướng tới đạt mức phát thải ròng bằng 0.

 

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm