Dịch vụ Phát triển bền vững của EY

Các Dịch vụ Phát triển bền vững và Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) giúp bảo vệ và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, người dân, xã hội và thế giới, được mang đến bởi tổ chức có uy tín hàng đầu về tư vấn ESG và phát triển bền vững.

Khám phá các dịch vụ và giải pháp của EY. Liên hệ với đội ngũ chuyên gia của EY để biết thêm thông tin.

Phát triển bền vững dẫn dắt bởi giá trị

Đội ngũ chuyên gia của EY có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ phát triển bền vững, môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Với kiến thức sâu rộng về các vấn đề kinh doanh, chúng tôi giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị cho phát triển bền vững — đồng thời giúp phát triển bền vững tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Qua đó, chúng tôi giúp bảo vệ và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan và xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn. Chúng tôi gọi đây là phát triển bền vững dẫn dắt bởi giá trị và đó là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Đội ngũ chuyên gia của EY hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt hành trình phát triển bền vững trên bốn lĩnh vực chính.

Xây dựng chiến lược

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược tạo điều kiện cho phát triển bền vững mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông và các bên liên quan. Thông qua đó, khách hàng hiểu được các cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh và hành trình để đạt được lợi thế đó.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi

Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện chiến lược, tham vọng và các mục tiêu phát triển bền vững của họ, thực hiện các dự án chuyển đổi trên toàn chuỗi giá trị và xây dựng tình huống kinh doanh bao gồm các chỉ số về tài chính, phát triển bền vững và ESG.

Quản trị và vận hành

Chúng tôi giúp khách hàng tích hợp và điều chỉnh hoạt động quản trị để giá trị được tạo ra nhờ lợi thế cạnh tranh của họ được duy trì trong thời gian dài. Đội ngũ chuyên gia của EY cũng hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu nội bộ và từ các bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp.

Xây dựng lòng tin

Chúng tôi cùng thảo luận với khách hàng về tiến độ của doanh nghiệp so với các mục tiêu đã xác định, lập báo cáo hoặc đảm bảo hiệu quả của các sáng kiến ESG và phát triển bền vững của khách hàng. Điều này cho phép khách hàng xây dựng lòng tin với các bên liên quan, cơ quan quản lý và nhà đầu tư, và đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao từ phía các đơn vị này.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm