COP28

Kết quả từ COP28 sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới các doanh nghiệp, chính phủ và xã hội, được thúc đẩy bởi các cuộc thảo luận trong chương trình hội nghị và bên lề.

Tìm hiểu ý nghĩa của COP28 đối với dịch vụ tài chính 

Nhận được cái nhìn tổng quan, toàn diện về những bước tiến và các thảo luận quan trọng nhất đối với dịch vụ tài chính từ tuần đầu tiên của hội nghị.

Summary of week one (pdf) (tiếng Anh)  

Roundup after Finance Day (pdf) (tiếng Anh)

COP28 đến vào thời điểm quan trọng cho các hoạt động của doanh nghiệp về bền vững.

Thỏa thuận Paris đặt mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải trên toàn cầu vào năm 2030. Với hơn sáu năm còn lại, cuộc họp của chính phủ, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, công dân và doanh nghiệp tại COP28 là rất quan trọng để hiểu rõ tiến trình và kế hoạch để đạt được mục tiêu. Cần có những nỗ lực tập thể và hành động ngay lập tức của cả khu vực công và tư.  

Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là việc của tất cả mọi người. Một nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm của EY từ khắp nơi trên thế giới sẽ cung cấp thông tin về con đường đến COP28 và xa hơn nữa, để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bằng cách hỗ trợ các tổ chức trong việc lập kế hoạch, tích hợp và đạt được tiến bộ rõ ràng trong cam kết về bền vững của họ.

Thông qua những hiểu biết, công việc và sự hợp tác của mình, chúng tôi có thể hỗ trợ chính phủ và doanh nghiệp hoàn thành trách nhiệm và xây dựng năng lực để thúc đẩy sự thay đổi quy mô lớn. Đó là cách chúng tôi giúp xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Xem những dấu ấn nổi bật từ EY tại COP27:

Liên hệ với chúng tôi)

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm