Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Năm 2015, 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã thông qua 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu (SDGs) với mục tiêu chấm dứt đói nghèo, đấu tranh chống bất bình đẳng và bất công, và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu vào năm 2030.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu bao gồm những thách thức lớn như kinh tế bao trùm, giảm sút tài nguyên thiên nhiên, bất ổn địa chính trị, suy thoái môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu đã đóng góp vào quá trình phát triển các mục tiêu này.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực xử lý các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế. Họ nhận ra rằng họ chỉ có thể giải quyết những thách thức phức tạp về phát triển bền vững bằng cách tăng cường nỗ lực và đồng hành cùng với các đối tác, các ngành và lĩnh vực, khách hàng, chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và toàn xã hội.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu đưa ra một khung viễn cảnh. Doanh nghiệp sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong quá trình đạt được những mục tiêu này và cũng sẽ thu được nhiều lợi ích trong quá trình thực hiện.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi 

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm