Đặng Phương Hà

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Gần 15 năm kinh nghiệm về kiểm toán và tư vấn cho các ngân hàng nước ngoài và các cơ quan quản lý. Trưởng bộ phận tư vấn kỹ thuật thuộc Dịch vụ Tài chính Ngân hàng của EY Việt Nam.

Đặng Phương Hà, Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Dịch vụ Tài Chính Ngân hàng, EY Việt Nam.

Bà Hà vận dụng kinh nghiệm nhiều năm cung cấp các dịch vụ kiểm toán để đánh giá các hệ thống và quy trình kế toán, quản lý tài chính, quy trình kiểm soát và hệ thống chấm điểm tín dụng, qua đó tạo điều kiện cho các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn ở Việt Nam và Lào cho vay, phân loại khoản vay, quản trị rủi ro tín dụng và trích lập dự phòng.

Bà cũng đã tham gia vào một số cuộc kiểm toán theo luật định và chuyển đổi báo cáo tài chính sang Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cũng như phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng cho các tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Bà cũng là thành viên trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật trợ giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét các quy định và giám sát ngân hàng.

Bà Hà có bằng Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính của Trường Quản trị Châu Âu ESCP-EAP liên kết với Đại học Paris Dauphine.

Bà Hà đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Trên cương vị của mình, bà Hà tập trung vào hoạt động kiểm toán công nghệ số và các dịch vụ phi kiểm toán đang ngày càng phát triển. Ngoài ra, với vị trí là Trưởng bộ phận Hỗ trợ Chuyên nghiệp của Dịch vụ Tài chính Ngân hàng tại EY Việt Nam, bà lãnh đạo hoạt động tư vấn kỹ thuật cho các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và Lào. Bà mang đến cho khách hàng các dịch vụ phù hợp và chất lượng để xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với bà Hà