EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua thời kỳ có nhiều biến động phức tạp, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần có các giải pháp thực sự hiệu quả trong việc thúc đẩy doanh nghiệp của mình tạo ra giá trị một cách tối ưu nhất.

Ở một khía cạnh khác, trong môi trường kinh doanh phức tạp như hiện nay, vấn đề xây dựng và triển khai chiến lược để tối ưu hóa giá trị xuyên suốt các mắt xích và thành phần của doanh nghiệp trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Vì vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần cân nhắc và thực hiện các bước đi táo bạo và mang tính bước ngoặt như xác định lại mục tiêu của tổ chức, đưa ra các chiến lược nhằm thay đổi động lực thị trường và khách hàng, dẫn dắt các đổi mới mang tính đột phá và tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh của mình, bắt tay vào chuyển đổi số, một mặt xác định và triển khai thực hiện chiến lược tăng trưởng tự thân, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và thiết lập chương trình thuế khóa, mặt khác theo đuổi và tối ưu hóa chiến lược tăng trưởng thông qua mua bán sáp nhập.

Với đội ngũ hơn 6.000 chuyên gia tư vấn chiến lược với kinh nghiệm sâu rộng tại hơn 50 quốc gia, các chuyên gia EY-Parthenon liên tục trả lời các câu hỏi “Vấn đề là gì?” và "Cách giải quyết như thế nào?" trong chương trình làm việc với các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng.

EY-Parthenon là thương hiệu chuyên trách về tư vấn chiến lược của EY toàn cầu. EY-Parthenon cam kết mang lại tư duy mới và vẫn rất thực tế. Chúng tôi song hành với khách hàng để xây dựng các chiến lược khả thi, và cùng nhau thực hiện nhằm mang lại kết quả và tác động hữu hình nhất trong bối cảnh hiện nay.

Làm thế nào bạn có thể thiết kế và đưa ra một chiến lược phù hợp với thế giới thực?

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về EY-Parthenon

Giúp các nhà lãnh đạo thiết kế và đưa ra các chiến lược chuyển đổi để xây dựng giá trị lâu dài.

Tìm hiểu thêm

Tới trang EY-Parthenon Toàn cầu


Tìm hiểu thêm các thông tin trên trang EY-Parthenon Toàn cầu của chúng tôi  
 
 

Giới thiệu về EY-Parthenon

Hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp thiết kế và triển khai các chiến lược chuyển đổi nhằm tạo dựng các giá trị lâu dài

Tìm hiểu thêm

Chiến lược và Giao dịch Tài chính (SaT)

Đội ngũ chuyên gia EY hỗ trợ khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các thị trường mới, nắm bắt cơ hội mua bán sáp nhập doanh nghiệp hoặc hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng thông qua các giải pháp quản lý nguồn vốn hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.