Photographic portrait of  Long Ngoc Pham

Phạm Ngọc Long

Phó Tổng Giám đốc, Giá giao dịch liên kết, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia về Giá giao dịch liên kết. Tư vấn giàu kinh nghiệm làm việc với nhiều công ty đa quốc gia và công ty đại chúng lớn

Ông Long là Phó Tổng Giám đốc, Giá giao dịch liên kết, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam, văn phòng Hà Nội.  

Ông Long có hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho nhiều công ty đa quốc gia, công ty đại chúng lớn liên quan đến tuân thủ giá thị trường, báo cáo phân tích so sánh, hỗ trợ thanh tra xác định giá thị trường, tư vấn thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và lập kế hoạch giá chuyển nhượng toàn cầu.

Ông Long cũng đã đưa ra các ý kiến góp phần giúp các cơ quan và tổ chức chính phủ xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế, sửa đổi dự thảo các nghị định về xác định giá thị trường, thuế giá trị gia tăng và giá giao dịch liên kết. .

Ông Long có bằng cử nhân Kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học La Trobe, Úc. 

Ông Long có Chứng chỉ Hiệp hội Kế toán Công chứng (Bộ Tài chính, Việt Nam) và Chứng nhận Hành nghề Đại lý Thuế (Tổng Cục Thuế, Việt Nam). Ông Long cũng có Chứng chỉ cấp cao về Kế toán quản trị của CIMA (Anh Quốc).

Ông Long đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Long vận dụng cách tiếp cận vĩ mô để xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn. Ông đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng các khuyến nghị chung có thể áp dụng cho toàn ngành. Trong các hoạt động tư vấn, ông Long tập trung vào nâng cao các tiêu chuẩn, thúc đẩy tính minh bạch và môi trường kinh doanh chuyên nghiệp cho các bên liên quan. 

Thêm vào đó, ông Long cũng vận dụng kiến thức của mình để góp phần tham vấn cho các nhà xây dựng chính sách và các chuyên gia trong lĩnh vực giá giao dịch liên kết.

Liên hệ với ông Long