Photographic portrait of Ngoc Hong Vuong

Vương Hồng Ngọc

Chủ nhiệm Cấp cao, Công ty Luật TNHH EY Việt Nam

Giàu kinh nghiệp hỗ trợ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hỗ trợ tuân thủ pháp nhân và các dịch vụ quản trị.

Lĩnh vực trọng tâm Luật

Bà Ngọc là Chủ nhiệm Cấp cao, Công ty Luật TNHH EY Việt Nam (EY Law Vietnam). Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp của EY tại Việt Nam.

Bà Ngọc làm việc trực tiếp với khách hàng trong nhiều dự án như tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng kinh doanh, sáp nhập, hủy sáp nhập, thanh lý, tái cấu trúc tổ chức và thành lập công ty mới.

Bà Ngọc đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc hỗ trợ khách hàng đa quốc gia thuộc các lĩnh vực khác nhau khi tiến hành đầu tư và gia nhập thị trường Việt Nam cũng như khi thành lập công ty và tái cấu trúc. Một số dự án nổi bật của bà bao gồm tư vấn thành lập công ty, tư vấn về các hình thức thực hiện kinh doanh tại Việt Nam từ các góc nhìn pháp lý và thuế cũng như dẫn dắt các giai đoạn triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp.

Bà Ngọc đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà Ngọc tập trung cung cấp các dịch vụ khách hàng vượt trội và nhất quán trong tất cả các dự án của mình. Bà liên tục cải thiện chất lượng đội ngũ thực hiện Dịch vụ Pháp lý của EY Law Vietnam để không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý tốt hơn, mà còn điều chỉnh và hài hòa yêu cầu của họ để cùng nhau tăng trưởng theo các nguyên tắc minh bạch và bền vững.

Liên hệ với bà Ngọc