EY Logo

Nguyễn Thanh Phúc

Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chiến lược, quản lý môi trường và đô thị Thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA), Hiệp hội Luật sư Bang New York (NYSBA)

Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chiến lược, quản lý môi trường và đô thị Thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA), Hiệp hội Luật sư Bang New York (NYSBA) Thành viên của viện CFA

Ông Phúc là Chủ nhiệm EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Toán ứng dụng và là chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chiến lược, quản lý môi trường và đô thị. Trước khi gia nhập EY, ông Phúc là Giám đốc Điều hành của một trong những Tập đoàn xây dựng công trình giao thông và hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam. Ông Phúc hiện đang theo học Tiến sỹ Luật tại trường Luật Harvard, chuyên ngành luật môi trường, thành viên của Hiệp hội luật Hoa Kỳ. Ông Phúc tốt nghiệp Thạc sĩ Toán Tài chính tại Đại học Tổng hợp New York, Hoa Kỳ. 

Liên hệ với ông Phúc